Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Dokumentacja projektowo -kosztorysowa: Usługi w zakresie Instalacji Inżynieryjnej i Konstrukcji Budowlanej – Janina Szlaga, 34-741 Kasinka Wielka 628.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „DROGBUD” Kazimierz Sobaniak, 34-222 Zawoja 197.

Inspektor Nadzoru: Przemysław Sołtys, Słopnice.

Koszt inwestycji: 115 081,88 zł

Przekazanie placu budowy: 24.10.2017 r.

Termin zakończenia inwestycji: 14.11.2017 r.

 

Zakres prac obejmował wykonanie I etapu drogi o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia kamiennego wraz z remontem poboczy na długości 275 m.

Na realizację zadania uzyskano dotację w kwocie: 30 000 zł w ramach II naboru ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2017 r.

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne