Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Projektant: Usługi w Zakresie Instalacji Inżynierskiej i Konstrukcyjno-Budowlanej: Janina Szlaga, 34-741 Kasina Wielka 628.

Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz, ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ.

Nadzór inwestorski: Usługi w Zakresie Instalacji Inżynierskiej i Konstrukcyjno-Budowl. Janina Szlaga 34-741 Kasina Wielka 628 .

Koszt planowany inwestycji : 422 507 zł

Przekazanie placu budowy: 18.08.2017 r.

Termin umowny zakończenia inwestycji: 27.10.2017 r.

 

W ramach zadanie zostanie wyremontowany odcinek ul. Podhalańskiej o długości ok. 192 mb, od skrzyżowania z ul. Podtatrzańską, wzdłuż bloków mieszkalnych nr 26 i 28.

 

Roboty obejmują między innymi:

  • roboty rozbiórkowe (demontaż krawężnikówi obrzeży, frezowanienawierzchni asfaltowej, demontaż płytek chodnikowych i kostki brukowej),
  • roboty ziemne z profilowaniem podłoża,
  • warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego pod stanowiska postojowe,
  • ułożenie krawężnika i obrzeży na ławie betonowej,
  • ściek uliczny z kostki brukowej,
  • nawierzchnię z kostki brukowej pod stanowiskami postojowymi,
  • nawierzchnię z asfaltobetonu na jezdni,
  • regulację wpustów ulicznych i włazów na studniach rewizyjnych,
  • plantowanie i uporządkowanie terenu.

Galeria

stan przed rozpoczęciem prac:

W trakcie inwestycji

Po zakończeniu inwestycji

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne