Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp14.jpg [8.69 KB]

Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ - projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

3.01.2017 r.

Całkowity koszt projektu:

 1 060 975,65 zł

Kwota dofinansowania:

795 731,72 zł

Okres realizacji:

do  31.07.2018

Projekt pt.„Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 – E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem ogólnym projektu pn.: „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ” jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C) jak i przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia.

Po stronie rozwiązań „front office” w ramach Projektu zostaną uruchomione następujące e-usługi:

  • 8 Usług na poziomie dojrzałości 5 (personalizacja)
  • 3 Usługi na poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja)
  • 3 Usługi na poziomie dojrzałości 1 (informacja)

Wymiernym efektem wdrożenia ZSZG będzie usprawnienie kluczowych procesów administracyjnych dotyczących obsługi podatków i opłat lokalnych, jak również obsługi planowania i rozliczania budżetu, uzyskane poprzez integrację danych i wprowadzanie nowych punktów obsługi w miejscach dotąd nie objętych działaniem systemów IT lub objętych wsparciem ze strony rozwiązań niezintegrowanych, jak kwestia obsługi planu.

Ponadto przewidywane jest uruchomienie funkcjonalności w postaci e-usługi umożliwiającej zestawienie kanału komunikacji i zgłaszania wniosków społecznych do radnych miasta. W ramach uruchomionej funkcjonalności będzie możliwe personalne przesyłanie informacji o podjętych uchwałach oraz planowanych do podjęcia na radzie miasta zagadnieniach. Informacje będą możliwe do pobrania poprzez portal e-urzędowy po uprzednim zalogowaniu się i autoryzacją użytkownika w systemie.

Aby uruchomić całość wskazanych tutaj rozwiązań aplikacyjnych, w tym elektronicznych usług publicznych konieczne jest zmodernizowanie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu przez zakup sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem:

  1. Serwer wraz z wirtualizacją 1 szt.,
  2. Urządzenia sieciowe w postaci switchy zarządzanych – 6 szt.
  3. Stacje robocze wraz z oprogramowaniem systemowym – 50 szt.
  4. Urządzenie archiwizujące
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne