Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Remont drogi gminnej nr 362701K ul. Plac Evry w km od 0+065,29 do km 0+175,53 w miejscowości Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ

flaga2022.png [125.21 KB]

Dofinansowano z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w zakresie zadań powiatowych oraz zadań gminnych polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych

„Remont drogi gminnej nr 362701K ul. Plac Evry w km od 0+065,29 do km 0+175,53 w miejscowości Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ”

Podpisanie umowy: 8 sierpnia 2023 roku

Termin zakończenia inwestycji: 15 czerwca 2024 roku

Całkowita wartość zadania: 463 102,58 zł (koszty kwalifikowane 395 163,99 zł)

Wysokość dofinansowania: 147 330,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni na długości ok. 110 m, remont chodników i poboczy, wymiana elementów odwodnienia, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz w obrębie przejść dla pieszych wykonanie kostki integracyjnej typu Braila.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne