Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp23.jpg [8.72 KB]

Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych.

Projekt jest współfinansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

12.03.2021

Całkowity koszt projektu:

14 042 934,20

Kwota dofinansowania:

8 544 189,95

Kontakt

Urząd Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Okres realizacji:

2021-2023

Głównym celem projektu jest stworzenie korzystnych warunków dla lokowania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej na obszarze woj. małopolskiego poprzez stworzenie nowej strefy aktywności gospodarczej, w oparciu o istniejące i jeszcze nie w pełni zagospodarowane tereny przemysłowe w obrębie byłych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu. Realizacja tego celu wpłynie na wyposażenie regionu w podstawową infrastrukturę sprzyjającą rozwijaniu działalności gospodarczej oraz lokowaniu inwestycji na terenie Małopolski i do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz rozwijania działalności gospodarczej.

 

Projekt polega na zagospodarowaniu strefy aktywności gospodarczej w Nowym Targu, w oparciu o istniejące i jeszcze nie w pełni zagospodarowane tereny przemysłowe po byłych NZPS„Podhale”. Obszar objęty projektem to 14,0189 ha, z czego powierzchnia SAG to 8,9158 ha, a powierzchnia. działek na sprzedaż to 5,1336 ha. Wykonane zostaną drogi dojazdowe oraz przebudowany cały układ komunikacyjny SAG, wykonane będzie oświetlenie. Przebudowana zostanie sieć wod.kan, sanitarna oraz deszczowa.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne