Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Remont i konserwacja zabytkowego obiektu techniki z przełomu XIX i XX wieku - wieży wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu - 2017

logotyp12.jpg [23.32 KB]

Projekt

Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów

dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Polska Słowacja 2014-2020

 

Remont i konserwacja zabytkowego obiektu techniki z przełomu XIX i XX wieku - wieży wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu - 2017

 

Projektant: 

inż. arch. Marcin Chryczyk, Biuro Projektowe ARCHIPLAN, ul. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna

Wykonawca:

Krzysztof Gut, Firma Budowlana Krzysztof Gut, ul. Kościuszki 36B, 34-520 Poronin

Inspektor Nadzoru:

mgr inż. Paweł Cetera, Biuro Obsługi Inwestycji Paweł Cetera, ul. Rola Galicowa 7A,  34-424 Szaflary,

 

Koszt inwestycji: 1 014 639,36zł

Kwota dofinansowania ze środków unijnych:  862 443,00 zł

Przekazanie placu budowy: 17.08.2017 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30.06.2018 r.

 

Opis realizowanej inwestycji:

Zakres realizowanego zadania inwestycyjnego obejmuje:

  • Roboty budowlane (prace rozbiórkowe, izolacje ścian piwnic, roboty konstrukcyjne i murowe, okładziny ścian, ścianki działowe, sufity podwieszane, remont dachu, remont stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, remont elewacji budynku)
  • Roboty instalacyjne (c.o., wod-kan, instalacja gazowa)
  • Roboty zewnętrzne ( chodniki, zieleń)
  • Konserwację elementów zabytkowych
  • Dostawę wyposażenia

W wyremontowanym budynku zostanie utworzone muzeum poświęcone historii kolejnictwa w Nowym Targu.

Stan przed:

W trakcie inwestycji:

Stan po:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne