Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Projektant: F.H.U. KOWALCZYK s.c. Aneta i Piotr Kowalczyk ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ

 

Rzeczowy zakres projektu obejmuje w szczególności:

  • budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych w Nowym Targu ze skrzyżowaniami od os. Niwa do ul. Grel o łącznej długości ok. 1400 mb.
  • niezbędną nową infrastrukturę (między innymi: obiekt mostowy),
  • odwodnienie z kanalizacją deszczową wraz z odprowadzeniem wody do jednego z pobliskich potoków - Czarny Dunajec, Klikuszówka,
  • oświetlenie z linią zasilającą i sterowaniem (ewentualny kanał technologiczny),przebudowę istniejącej infrastruktury (w szczególności: rozwiązanie wszelkich kolizji, odtworzenie istniejących połączeń komunikacyjnych i możliwości eksploatacyjnych z przebudową ogrodzeń, odtworzeniem wjazdów w tym z przejazdem nad potokiem Klikuszówka),
  • kilkunastometrowy odcinek kanalizacji sanitarnej.

Budowa nowej drogi dotyczy odcinka od końca istniejącej drogi lokalnej na os. Niwa (przy budynku parafi pw. św. Brata Alberta) do ul. Starokrakowskiej wraz ze skrzyżowaniami na tym odcinku dróg lokalnych z dojazdowymi wg MPZP. W zakresie obiekt mostowy wraz z niezbędnymi robotami regulacyjnymi i umocnieniowymi na potoku Klikuszówka.

 

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.06.2018 r.

 

Złożono wniosek o dofinansowanie zadanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

2018niwa-grel.jpg [1.71 MB]

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne