Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp17.jpg [11.04 KB]

Dostawca: Firma Busimport PL sp. z o.o., Gierłatowo.

Koszt  inwestycji:   1 719 540 zł brutto

Wartość dofinansowania: 1 032 750 zł

Podpisanie umowy:  23.08.2019 r.

Termin dostawy autobusów:  23.02.2020 r.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary”  współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania Gmina Miasto Nowy zakupi dwa nowoczesne autobusy. W konsekwencji realizacja zadania jak i całego projektu przyczyni się do stworzenia systemu rozwiązań komunikacyjnych przyjaznych środowisku umożliwiających korzystanie z różnych form mobilności miejskiej prowadzących  do poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia emisji.

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne