Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Modernizacja odprowadzenia wód opadowych z rejonu ul. Kokoszków do rzeki Dunajec - PROJEKT - 2018

Projektant: inż. Jan Jarosz, Usługi Projektowo-Budowlane, Czerwienne 282A, 34-407 Ciche.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje zaprojektowanie kanalizacji opadowej odprowadzającej wody opadowe na odcinku ok 210 m w rurociągu DN 1000 z systemem studzienek kaskadowych przysypany warstwą ziemi i zakończonej murem oporowym. Na pozostałym odcinku rowu odprowadzającego wody opadowe zakłada się regulację cieku otwartego i bystrze betonowe z zatopionymi kamieniami. Poziom terenu dna jaru zostanie podniesione o ok. 2-3 m.

Obszar objęty zadaniem: Realizowana budowa nowej kanalizacji opadowej obejmuje rejon ul. Kokoszków z odprowadzeniem wód do rzeki Dunajec.

 

Uzyskano ostateczną i prawomocną Decyzję Starosty Nowotarskiego z dnia 29.11.2016 r.

2018Kokoszkow.jpg [249.84 KB]

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne