Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

2017logo_interreg.jpg [23.32 KB]

Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Partner Wiodący: Gmina Miasto Nowy Targ

Partner nr 1: Obec Ludrova

Partner nr 2: Żilinsky samospravny kraj

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

4 maja 2017 r.

Całkowity koszt projektu:

1 961 117,63 euro

Kwota dofinansowania:

1 666 949,91 euro

w tym:

Gmina Miasto Nowy Targ

886 760,99 euro

Obec Ludrova

437 650,55 euro

Żilinsky samospravny kraj

342 538,37 euro

Okres realizacji:

2017-2018

logotyp.jpg [57.19 KB]

Cel główny projektu:

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zwiększenie dostępności do unikatowych zabytków techniki na pograniczu polskosłowackim dla mieszkańców i turystów.

 Projekt „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów” polega na ochronie dziedzictwa kulturowego i zwiększeniu dostępności do unikatowych zabytków techniki na polsko-słowackim pograniczu dla mieszkańców i turystów. Projekt będzie realizowany na obszarze wsparcia przez Gminę Miasto Nowy Targ, jako partnera wiodącego, we współpracy z Obce Ludrova i Żylińskim Krajem Samorządowym. Cele projektu będą osiągnięte przez realizację następujących zadań merytorycznych:

  1. Utworzenie i promocja szlaku kulturowego „Śladem zabytków techniki z Podhala do Liptowa”.
  2. Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej wieży wodnej na stacji kolejowej w Nowym Targu. Urządzenie ekspozycji na temat dawnej linii kolejowej Królewiany – Nowy Targ.
  3. Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w Nowym Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa.
  4. Budowa obiektu architektury drewnianej w Ludrovej i utworzenie Muzeum Papieru Czerpanego.
  5. Odtworzenie trasy wąskotorowej kolejki lesnej w Muzeum Wsi Liptowskiej w Przybylinie.

W wyniku realizacji tych zadań powstanie nowy produkt transgraniczny – tematyczny szlak kulturowy, łączący najważniejsze i najciekawsze pod względem walorów turystycznych, historycznych i architektonicznych obiekty techniki pogranicza, którego atrakcjami będą nowopowstałe Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu oraz wyremontowana, zabytkowa wieża wodna przy dworcu kolejowym gdzie zostanie utworzona ekspozycja na temat historii linii kolejowej Nowy Targ – Królewiany. Zmodernizowane zostanie także Muzeum Papieru Czerpanego w Ludrovej, ocalony od unicestwienia  i zaadaptowany do funkcji wystawienniczej zabytek dawnej sztuki inżynieryjnej oraz zostanie zrekonstruowana trasa leśnej kolejki wąskotorowej, na których odbywać się będą turystyczne, rekreacyjne przejazdy. Powstanie szlaku, opartego na dotąd niewykorzystanym potencjale wspólnego dziedzictwa, przez rozszerzenie oferty kulturowej przyczyni się do rozwoju, promocji i wzmocnienia unikatowych wartości pogranicza i rozwoju całego regionu oraz podniesie atrakcyjność wspólnej oferty turystycznej.

Pliki do pobrania:

Rola Drukarni Ignacego Borka w Nowym Targu w życiu społeczno-kulturalnym Podhala na początku XX wieku - prezentacja (plik PDF 16,8 MB)

Rola Drukarni Ignacego Borka w Nowym Targu w życiu społeczno-kulturalnym Podhala na początku XX wieku - referat

Eryk Mirosław Woźniak: Unikalna maszyna drukująca. Prasa pospieszna Helbig & Müller in Wien - referat

HISTORIA LINII KOLEJOWEJ NOWY TARG – SUCHA GÓRA – KRÓLEWIANY - referat

Tradycja produkcji papieru na Dolnym Liptowie (plik PDF 5,5 MB)

Historiai Poważskiej Leśnej Kolejki Wąskotorowej (plik PDF)

Album - Sladem zabytków techniki z Podhala na Liptów (plik PDF 4,7 MB)

2018album_sladami_techniki.jpg [18.41 KB]

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne