Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp12.jpg [23.32 KB]

Projekt

Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów

dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska Słowacja 2014-2020

Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w Nowym Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa – 2017

 

 

Projektant:

mgr inż. arch. Paweł Luberda, Jednostka ARCHITEKT LUBERDA PL, os. Wincentego Witosz 15/1, 34-400 Nowy Targ

Wykonawca:

Rafał Konieczny, Firma Remontowo-Budowlana „PROFES”, ul. Kilińskiego 19 A,
34-700 Rabka-Zdrój

Inspektor Nadzoru:

mgr inż. Wojciech Kopta, Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane Wojciech Kopta,
ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane

 

Koszt inwestycji: 2 959 304,61zł

Kwota dofinansowania ze środków unijnych: 2 515 408,00 zł

Przekazanie placu budowy: 22.08.2017 r.

Termin zakończenia inwestycji: 31.07.2018 r.

 

Opis realizowanej inwestycji:

Zakres realizowanego zadania inwestycyjnego obejmuje rozbiórkę części budynku przy ul. Jana III Sobieskiego nr 4 wraz z przebudową istniejących piwnic, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę części budynku przy Rynek nr 6 (oficyna) i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dla potrzeb usług publicznych o funkcji wystawienniczej wraz z przebudową infrastruktury technicznej w tym:

  • przebudowę i odbudowę chodnika /dojścia do budynku/,
  • rozbudowę kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego,
  • przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej poprzez przeniesienie złącza kablowego,
  • przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej, w tym likwidacja kabli napowietrznych.

Celem wykonanych robót jest powstanie MUZEUM DRUKARSTWA z ekspozycją z XIX wieku - maszyn drukarskich wraz z oprzyrządowaniem. Budynek będzie posiadał:

  • na parterze: ekspozycję maszyn drukarskich,
  • na piętrze: ekspozycję zbiorów druków oraz stanowisko do przeglądania skanów druków,
  • na poddaszu: ekspozycję multimedialną.

Album - Sladem zabytków techniki z Podhala na Liptów (plik PDF 4,7 MB)

2018album_sladami_techniki.jpg [18.41 KB]

Stan przed:

W trakcie prac:

Stan po zakończeniu inwestycji

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne