Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Łączy nas woda Nowy Targ - Kieżmark - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

logotyp18.jpg [25.38 KB]

"Łączy nas woda Nowy Targ - Kieżmark" - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Projekt jest współfinansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partner Wiodący: Miasto Kieżmark

Partner nr 1: Gmina Miasto Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

26 czerwca 2018 r.

Całkowity koszt projektu:

117 219,00 euro

Kwota dofinansowania EFRR:

14 271,07 euro

w tym:

Gmina Miasto Nowy Targ wkład własny:

1 678,96 euro

Kwota dofinansowana z budżetu państwa:

839,47 euro

Okres realizacji:

1 lipiec 2018 - 30 listopada 2019

Kontakt:

Urząd Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Realizacja projektu pt; „ Łączy nas woda Nowy Targ-Kieżmark” przyczyni się do wykorzystania dorobku materialnego i społeczno-kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku , dla wspólnych działań edukacyjnych i promocyjnych .

Cel projektu odpowiada celowi priorytetu ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza i przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego programu, poprzez zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców.

Projekt został zrealizowany zgodnie z warunkami umowy i wsparciu finansowym mikroprojektu. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, które są produktem projektu ( plakaty, zaproszenia, stojaki) zostały oznakowane logotypami: Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, Unii Europejskiej, Euroregionu Tatry, Miasta Kieżmark oraz Miasta Nowy Targ. Zrealizowany projekt ma duże znaczenie dla pogranicza polsko-słowackiego. Realizacja projektu znaczenie wzmocni efekt transgraniczny, który przejawił się na poziomie partnerstwa Miasta Nowy Targ oraz Miasta Kieżmark.  Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans i eliminowanie dyskryminacji. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, wnosząc wkład na rzecz 3 poziomów idei zrównoważonego rozwoju, wymogi w zakresie ochrony środowiska , aspekt gospodarczy , aspekt społeczny.

 

Został zorganizowany konkurs w ramach zadania „Wystawa historyczna Nowego Targu i Kieżmarku w Nowym Targu”. Wystawa  ze zdjęciami prezentującymi historyczne miasto Nowy Targ oraz Kieżmark została zorganizowana w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targ w dn. 25 .11.2019 r. Uczestniczyło w niej 85 osób.

 Również Wykonano spot pt.”Historia Miasta Nowy Targ” Spot zawiera informacje o współfinansowaniu w języku polskim i słowackim wraz z logotypami oraz podstawowe informacje o Nowym Targu (Ratusz,  Rynek- fontanna, Park Miejski, fontanna przy MOK , wieża wodna, rzeka Dunajec – złącza Czarnego i Białego Dunajca , Spływ Kajakowy, torfowiska, ścieżki rowerowe. Spot był emitowany w okresie realizacji mikroprojektu w dn.7.11.2019 na Youtubie, 7.11.2019 na Facebooku Nowotarskiej Telewizji Kablowej. 8.11.2019 na Facebooku Miasta Nowy Targ. Spot dotyczący historii Miasta Kieżmark - Partnera Wiodącego realizowanego projektu w ramach współpracy transgranicznej był publikowany na oficjalnym profilu Facebooka  Miasta Nowy Targ .

 

 

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne