Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Burmistrz sprawuje władzę wykonawczą, a do jego zadań należą realizowanie uchwał Rady Miasta Nowego Targu, kierowanie bieżącymi sprawami oraz reprezentowanie miasta na zewnątrz. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Prowadzenie określonych spraw powierza dwóm Zastępcom, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta.

Burmistrz Miasta Nowy Targ – mgr Grzegorz Watycha
I Zastępca Burmistrza – mgr inż. Waldemar Wojtaszek
II Zastępca Burmistrza – dr Krzysztof Trochimiuk
Sekretarz Miasta – mgr Zbigniew Strama
Skarbnik Miasta – mgr Ewa Bobek
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne