Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

„Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Kolejowej w Nowym Targu” - współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

logotyp17.jpg [11.04 KB]

Wykonawca: ZIBUD sp. z o. o. Sp.k., 34-608 Kamienica 100

Inspektor nadzoru: SK Projekt Krzysztof Stopka, ul. Pańska 5, 34-431 Ostrowsko

Koszt inwestycji: 587 546,40 zł
Wartość dofinansowania: 453 739,96 zł

Podpisanie umowy: 09.12.2019 r.
Termin zakończenia inwestycji: 30.09.2020 r.

Zakres czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia obejmuje:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu z funkcją PARK & RIDE wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.
  2. Budowę parkingu z funkcją PARK&RIDE przy ul. Kolejowej w Nowym Targu.

Roboty budowlane obejmują w szczególności:

  1. Budowę parkingu z funkcją PARK & RIDE na 50 stanowisk postojowych w tym: 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych ze zjazdami do ul. Kolejowej.
  2. Dostawę i montaż stojaka na rowery na 10 stanowisk.
  3. Dostawę i montaż ławek parkowych w ilości 5 sztuk.
  4. Dostawę i montaż koszy na śmieci w ilości 3 sztuk.
  5. Dostawę i montaż tablicy informacyjnej z mapą szlaku rowerowego o wymiarach 2,0 x 1.0 m.
  6. Dostawę i montaż tablicy informacyjnej z rozkładem jazdy MPK i PKP o wymiarach 2,0 x 1.0 m.

 

Stan przed:

W trakcie prac:

Stan po zakończeniu inwestycji

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne