Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Przebudowę systemu komunikacyjnego dróg w obrębie miasta Nowy Targ:
Remont ul. Po Wale, przebudowa ul. Sikorskiego z dobudową oświetlenia drogowego,  ul. Ku Studzionkom

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ

Wstępny całkowity koszt inwestycyjny:

 2 088 125,77 zł.

Okres realizacji:

Przekazanie placu budowy: 09.05.2016

Termin zakończenia inwestycji: 31.10.2016 r.

Firma projektująca:

 Pan Piotr Kowalczyk, Antoni Majka, Józef Cybulski.

Wykonawca:

 Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ,

Nadzór inwestorski:

 Janusz Liptak

Zakres rzeczowy obejmuje:

1/ Remont ul. Po Wale odcinek od ul. Waksmundzkiej do Al. Tysiąclecia:

 1. wykonanie nowej nawierzchni drogi z asfaltobetonu,
 2. umocnienie poboczy kruszywem łamanym.

 

2/ Przebudowę ul. Sikorskiego odcinek od Al. Tysiąclecia do ul. Podtatrzańskiej z dobudową oświetlenia drogowego:

 1. wymianę krawężników,
 2. wykonanie nowej nawierzchni drogi z asfaltobetonu,
 3. wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej,
 4. regulację wysokościową elementów sieci uzbrojenia technicznego,
 5. dobudowę oświetlenia drogowego.

 

3/ Przebudowę ul. Ku Studzionkom odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Szaflarskiej:

 1. wymianę krawężników,
 2. wykonanie nowej nawierzchni drogi z asfaltobetonu,
 3. wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej,
 4. regulację wysokościową elementów sieci uzbrojenia technicznego.

 

 

Galeria zdjęć:

Przebudowa ul. Ku Studzionkom odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Szaflarskiej

Remont ul. Po Wale odcinek od ul. Waksmundzkiej do Al. Tysiąclecia:

Przebudowę ul. Sikorskiego odcinek od Al. Tysiąclecia do ul. Podtatrzańskiej z dobudową oświetlenia drogowego:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne