Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Logotyp

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia” RPMP.11.01.01-12-0562/17”. Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

25 czerwca 2018 r.

Całkowity koszt projektu:

35 138 052,00 PLN

Kwota dofinansowania:

6 000 000,00 PLN

Okres realizacji:

01.01.2018-31.10.2021

Zakres rzeczowy projektu:

 1. Adaptacja i modernizacja budynku MOK w Nowym Targu:
 • roboty budowlane, tj. roboty murowe, izolacyjne, elewacyjne i konstrukcyjne,
 • wyposażenie obiektu w stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, roboty wykończeniowe,
 • wyposażenie meblowe sali wielofunkcyjnej,
 • wyposażenie kawiarni w sprzęt kuchenny, roboty instalacyjne, roboty budowlane, stolarka drzwiowa i okienna,
 • roboty elektryczne, zasilania, alarmowe, niskoprądowe, oświetlenie zewnętrzne,
 • wyposażenie w multimedia, technologię teatralną - sztankiety, oświetlenie sceniczne, nagłośnienie sali wielofunkcyjnej, sal tanecznych,
 • roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna, woda + hydranty, C.O + C.T., węzeł cieplny, wentylacja + klimatyzacja.

2. Zagospodarowanie otoczenia MOK w Nowym Targu:

 • kanalizacja (teren),
 • roboty drogowe,
 • przebudowa fontanny.

Bezpośrednim celem projektu pn. "Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia" jest wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o profesjonalne usługi publiczne.

Trwają prace związane z przebudową Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu realizowanego w ramach projektu „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia" Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.)

 

W trakcie robót:

 

 

 

Stan po zakończeniu:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne