Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Projektant: Pan Józef Cybulski, ZHU Tecel, Rabka Zdrój.

Wykonawca: FHU MAXI Bogdan Jędrzejek, Koszary.

Inspektor nadzoru: Pan Marcin Janocha, Projekty, Nadzory, Wykonawstwo Elektryczne, Chabówka.

Koszt inwestycji:

I część zamówienia (oświetlenie drogowe drogi łączące os. Nowe i os. Zadział w Nowym Targu) – 87 629,03 zł.

II część zamówienia (budowa linii oświetlenia drogowego na os. Gazdy w Nowym Targu
na odcinku od budynku nr 37 a do budynku nr 49) – 53 142,96 zł.

Podpisanie umowy: 16.06.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: październik 2021 r.

 

Część I zamówienia Oświetlenie drogowe drogi łączące os. Nowe i os. Zadział w Nowym Targu - obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego zasilanego linią kablową na projektowanych słupach na długości ok. 400 m w tym montaż słupów oświetleniowych oraz opraw energooszczędnych typu LED, ułożenie kabla energetycznego, montaż szafy sterowniczej.

Część II zamówienia - Budowa linii oświetlenia drogowego na os. Gazdy w Nowym Targu na odcinku od budynku nr 37 a do budynku nr 49 – obejmuje wykonanie linii oświetlenia drogowego na istniejącej sieci w tym montaż opraw oświetleniowych i przewodu zasilającego napowietrznego na istniejących słupach wraz z oprawami oświetleniowymi energooszczędnymi typu LED. Ponadto realizacja przedmiotowego zadania przewiduje wykonanie linii oświetlenia napowietrznego na projektowanych słupach o długości ok. 100 m i wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego na projektowanych słupach o długości 90 m (słupy żelbetowe, oprawy oświetleniowe energooszczędne typu LED).

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne