Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp15.jpg [37.62 KB]

Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Projekt jest współfinansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partner Wiodący: Gmina Miasto Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Partner nr 1: Miasto Kieżmark

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

20 kwietnia 2017 r.

Całkowity koszt projektu:

91 758,00 euro

Kwota dofinansowania:

77 994,29 euro

w tym:

Gmina Miasto Nowy Targ

33 978,75 euro

Miasto Kieżmark

44 015,54 euro

Okres realizacji:

1 luty 2017 -31 maj 2018

Kontakt:

Urząd Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Projekt zakłada udoskonalenie szlaków rowerowych na terenie Miasta Nowy Targ co polegać będzie na montażu na terenie szlaku rowerowego 4 punktów napraw rowerowych (pompka, zestaw kluczy, kompresor). Na trasie rozmieszczone zostaną również drewniane ławki oraz ławostoły. Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie wspólny rajd rowerowy dla mieszkańców miasta z atrakcjami dla najmłodszych. Będzie można poznać lokalną kulturę. Uczestnicy będą się bawić przy muzyce regionalnej charakterystycznej dla obydwu partnerów.

Celem głównym projektu jest podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez udoskonalenie transgranicznych szlaków rowerowych na terenie Miasta Nowy Targ oraz miasta Kieżmark.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Rozszerzenie wspólnej oferty kulturowej dla rozwoju i promocji pogranicza polsko-słowackiego.
  2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-słowackiego.
  3. Promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci obu krajów oraz roli sportu w życiu każdego człowieka.

Zakończyła się realizacja projektu realizowanego przez Miasto Nowy Targ oraz Miasto Kiezmark.pn.” . „ Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark” 

W ramach zrealizowanego projektu po stronie Polskiej  udoskonalono  szlak  rowerowy Wokół Tatr   na terenie Miasta Nowy Targ polegający na montażu punktów napraw rowerowych ( pompka, zestaw kluczy, kompresor).Na trasie rozmieszczone zostały  również drewniane ławki oraz ławostoły . Liczba poszczególnych elementów zamontowanych na zmodernizowanej ścieżce rowerowej wygląda następująco.

1) Stacja do obsługi rowerzystów -4 sztuki.

2)Ławostoły  10 sztuk.

3)Ławy - 20 sztuk.

4) Kosze na śmieci 20 sztuk.

Prace zostały wokonane prawidłowo oraz odebrane w dniu 07.12.2017 r.

W Kiezmarku  zrekonstruowano  3 altany , wybudowano 1 nową  altanę,  zamontowano  ławki wybudowano mały plac zabaw typu małpi gaj, piramidę linową,   poprawiono  nawierzchnię  ścieżki rowerowej  postawiono  stacje rowerowe oraz wybudowano tor   Pump Truck.

 

21 Maja w Nowym Targu na zakończenie projektu pn. „ Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark”  zorganizowany został  wspólny dla mieszkańców Polski i Słowacji rajd rowerowy krajoznawczo – poznawczy. Wszyscy uczestnicy rajdu przejechali 15 km pętlę rowerową po zmodernizowanym szlaku rowerowym. Na mecie rajdu  w kompleksie gastronomiczno – wypoczynkowym „ Rancholot” przygotowany został  poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz atrakcje dla najmłodszych. Dzieci      i młodzież zarówno polska jak i słowacka  przez parę godzin bawiło się na świeżym powietrzu podczas różnych animacji sportowych czy plastycznych. Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek . Każdy uczestnik rajdu otrzymał również  mały słodki upominek. Na scenie przy nagłośnieniu można się było bawić przy dźwiękach  ludowej muzyki. Na przemian przygrywała muzyka Polska i Słowacka.  W rajdzie rowerowym udział wzięło  ponad 200 uczestników. Uczniowie szkół podstawowych z Miasta Nowy Targ . Szkoły SP2, SP3,SP4, SP5 SP6 oraz SP 11 wraz z nauczycielami , opiekunami oraz  rodzicami. W rajdzie udział wzięli przedstawiciele Partnerów projektu Burmistrz i Skarbnik Miasta Nowy Targ oraz Kierownik Działu Projektów miasta Kiezmark. Udział w rajdzie wzięli udział również uczniowie Szkół w Kiezmarku oraz niepełnosprawni uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Targu.

 

Sprawozdanie z Rajdu Rowerowego w dniu 21.05.2018 za zakończenie realizacji projektu „Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark”.

W dniu 21 maja  2018 r w Nowym Targu na zakończenie projektu pn. „ Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark” zorganizowany został  wspólny dla mieszkańców Polski i Słowacji rajd rowerowy krajoznawczo – poznawczy. Wszyscy uczestnicy rajdu przejechali 15 km pętlę rowerową po zmodernizowanym szlaku rowerowym. Na mecie rajdu  w kompleksie gastronomiczno – wypoczynkowym „ Rancholot” przygotowany został  poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz atrakcje dla najmłodszych. Wszystkich uczestników rajdu przywitał Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha , który przedstawił  główne założenia  całego projektu oraz informację ,że  mikroprojekt współfinansowany jest  przez  Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Na miejscu umieszczona została tablica Informacyjno – Promocyjna.

   Dzieci  i młodzież zarówno polska jak i słowacka  przez parę godzin bawiło się na świeżym powietrzu podczas różnych animacji sportowych czy plastycznych. Na wszystkich uczestników czekał gorący , obiad oraz  lodowy deser. Przez cały czas trwania  imprezy czynny był grill  bar. Każdy uczestnik rajdu otrzymał mały słodki upominek. Na scenie przy nagłośnieniu można się było bawić przy dźwiękach  ludowej muzyki. Na przemian przygrywała muzyka zespołu im. Ludwika Łojasa z (Łopusznej)  oraz Muzyka zespołu Magura z Kieżmarku (Słowacja). W rajdzie rowerowym udział wzięło  200 uczestników. Uczniowie szkół podstawowych z Miasta Nowy Targ . Szkoły SP2, SP3,SP4, SP5 SP6 oraz SP 11 wraz z nauczycielami , opiekunami oraz  rodzicami. W rajdzie udział wzięli przedstawiciele Partnerów projektu Burmistrz i Skarbnik Miasta Nowy Targ oraz Kierownik Działu Projektów miasta Kiezmark. Udział w rajdzie wzięli udział również uczniowie Szkół w Kiezmarku.  Wartość dodaną Naszego spotkania było to, że w spotkaniu   integracyjnym udział wzięli również uczniowie  niepełnosprawni  wraz z opiekunami  ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Targu.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne