Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Symbol komórki: BAK

Telefon: 18 261 12 54 (pokój 305 IIIp.)

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00

Zakres działania:

Przeprowadzanie audytów wewnętrznych, czyli działalności niezależnej i obiektywnej, której celem jest wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradczych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniami wykonawczymi,

w szczególności:

1) przeprowadzanie czynności audytowych zapewniających i doradczych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznanymi standardami oraz metodyką przyjętą w Urzędzie,

2) ocena kontroli zarządczej w ramach przeprowadzanych zadań audytowych,

3) sporządzanie, w porozumieniu z Burmistrzem, na podstawie analizy ryzyka planu audytu na następny rok,

4) dokumentowanie przebiegu oraz wyników audytu wewnętrznego,

5) sporządzanie i przekazywanie Burmistrzowi sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego,

6) ustalenie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego,

7) przeprowadzanie kontroli w Urzędzie Miasta oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych,

8) przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,

9) koordynowanie kontroli tematycznych i kompleksowych poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,

10) nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne