Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp22.jpg [22.07 KB]

Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Projekt jest współfinansowany w 71,92 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partner Wiodący: Gmina Miasto Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Partner nr 1: Miasto Kieżmark

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

10 stycznia 2020 r.

Całkowity koszt projektu:

43 382,10 euro

Kwota dofinansowania EFRR:

31 200,40 euro

w tym:

Gmina Miasto Nowy Targ wkład własny:

10 012,60 euro

Kwota dofinansowana z budżetu państwa:

2 169,10 euro

Okres realizacji:

marzec 2020 -28 luty 2021

Kontakt:

Urząd Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Realizacja projektu pt; „Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark” przyczyni się do wykorzystania dorobku materialnego i społeczno-kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku, dla wspólnych działań edukacyjnych promocyjnych.

Szczegółowymi celami projektu są:

Poszerzenie wiedzy o historii i współczesności wśród mieszkańców regionu przygranicznego poprzez wzajemną wymianę informacji, doświadczeń i poglądów oraz nawiązanie kontaktów i poszerzenie współpracy poprzez wspólną organizację prezentacji obrzędów

Poznanie zwyczajów i obrzędów stanowi podstawę utrzymania własnej tożsamości regionalnej oraz wpływa pozytywnie na budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami pogranicza polsko-słowackiego, pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem. Do realizacji celu głównego bezpośrednio przyczyni się zorganizowanie zajęć edukacyjnych, które realizowane będą po stronie polskiej. W zajęciach edukacyjnych będą uczestniczyć zespoły regionalne z miast partnerskich Nowego Targu oraz Kieżmarku. Efektem tych zajęć będzie zorganizowanie prezentacji dotyczącej rodzinnych zwyczajów i obrzędów kultywowanych po obu stronach Tatr. Prezentacja z pewnością pomoże młodemu pokoleniu zrozumieć własną kulturę i jej korzenie oraz rozwinąć samoświadomość. Ułatwi bliższe relacje z sąsiadami oraz rozwinie kreatywne zachowania bazujące na tradycyjnych wartościach. Prezentacja obrzędów ma zainspirować do poszukiwania i przedstawienia własnych myśli i emocji związanych z tradycjami i obrzędami rodzinnymi. Ukazanie żywych tradycji rodzinnych pogranicza polsko-słowackiego oraz możliwość poznania być może jeszcze dotąd nieodkrytych obrzędów i zwyczajów pomoże zrozumieć czym różnią się one od innych tradycji, na czym polega ich odrębności i co je łączy. Należy uchronić zanikającą tradycję oraz wzmocnić edukację regionalną. Dodatkowym atutem wpływającym na zrealizowanie celów projektu jest zorganizowanie wystawy dotyczącej tradycji, zwyczajów i obyczajów mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Wystawa będzie można oglądać również na Słowacji w celu dotarcia do jak największego grona odbiorców. Wystawa będzie wykorzystana nie tylko na potrzeby realizacji projektu, ale także zostanie wykorzystana w celu szerokiej promocji projektu i pozwoli wzmocnić kontakty transgraniczne. Projekt zostanie także wzbogacony wykładami dotyczącymi obrzędów na pograniczu polsko-słowackim, które poprowadzone zostaną podczas konferencji zorganizowanej w Nowym Targu. W ramach projektu wydany zostanie album promujący oba partnerskie miasta, zespoły regionalne a nade wszystko album będzie piękną pamiątką zawierającą opis rodzinnych zwyczajów pogranicza ubogaconych niezwykłymi ilustracjami.

Bezpośrednim beneficjentem projektu pt: „Rodzinne zwyczaje mieszkańców pograniczapolsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark” będzie społeczność lokalna Nowego Targu i Kieżmarku. Zorganizowanie prezentacji dotyczącej rodzinnych zwyczajów i obrzędów, która odbędzie się w Nowym Targu oraz w Kieżmarku skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców i z pewnością odbije się echem po obu stronach granic

Od lipca 2020 zaczęły się warsztaty edukacyjne prowadzone zarówno po polskiej z zespołem Młode Podhale jak i po słowackiej stronie z zespołem Magura. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z pogranicza polsko-słowackiego.

Zdjęcia z zajęć zespołu Młode Podhale

 

20210312-02.jpg [365.47 KB]

Serdecznie zapraszamy na Konferencję on-line pt: „Rodzinne zwyczaje i obrzędy na pograniczu polsko-słowackim" „Rodinné zvyky a obrady na poľsko-slovenskom pohraničí.". Konferencja odbędzie się 19 marca 2021 r. (piątek) od godz. 12:00.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „ Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníictvom Euroregiónu „ Tatry" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne