Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Projektant: Biuro Projektowe ARCHI PLAN, Marcin Chryczyk, os. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna.

Wykonawca: KIERNIA Sp. z o.o., Łukasz Kiernia, Ratułów 208, 34-407 Ciche.

Inspektor nadzoru: Pracownia Inżynierii Drogowej, Piotr Kowalczyk, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ.

Koszt inwestycji: 1 582 429,02 zł brutto

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 774 348,00 zł

Podpisanie umowy: 12.12.2019 r.

Termin zakończenia inwestycji: 31.07.2020 r.

Roboty budowlane obejmują przebudowę odcinka drogi ul. Ogrodowej od skrzyżowania z ul. Orkana do skrzyżowania z os. Bereki o łącznej długości 295,45 m. W ramach realizacji inwestycji na całym odcinku poddanym przebudowie planuje się wykonanie nowych warstw podbudowy jak i nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, wymianę krawężników oraz wykonanie chodników z kostki betonowej. Przebudowane zostaną również sieci: wodociągowa, sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna, deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne