Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Całkowita wartość przedmiotowego zadania: 38 354 518,34 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 16 150 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 w wysokości: 6 699 440,07 zł.

Wkład własny Miasta Nowy Targ: 15 505 078,27 zł

 

Przedmiotowe zadanie obejmuje realizacje następujących zadań budowlanych:

 

1. Budowa sieci wod-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze

Dokumentacja projektowa: KW Projekt Krystian Węgrzyn, Nowy Targ; Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty Janina Urban, Ludźmierz.

Wykonawca: SARIVO Infrastruktura sp. z o.o., Kraków.

Inspektor nadzoru: Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Kowalczyk, Nowy Targ.

Koszt inwestycji: 3 024 868,89 zł brutto

Podpisanie umowy: 04.08.2022 r.

Termin zakończenia inwestycji: do 29.09.2023 r.

 

Roboty obejmują w szczególności:

 1. remont ul Zacisze wraz z budową zatoki parkingowej i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Św. Anny do skrzyżowania z ul. Zacisze Boczna, włącznie ze skrzyżowaniem,
 2. wykonanie robót drogowych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i odwodnienia na ul. Zacisze Boczna (od skrzyżowania z ul. Zacisze do bramy bocznej cmentarza),
 3. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej.

Stan w trakcie inwestycji

 

Stan po zakończeniu inwestycji

 

Budowa sieci wod-kan wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na ul. Nadwodniej

Dokumentacja projektowa: Pan Krzysztof Stopka, Ostrowsko; PW Projekt Piotr Wpjtczyk, Nowy Targ; Firma Elektryczna Jan Hebda, Przyszowa.

Wykonawca: SARIVO Infrastruktura sp. z o.o., Kraków.

Inspektor nadzoru: GeoArt Justyna Polaczek, Czarny Dunajec.

Koszt inwestycji: 6 347 818,48 zł brutto

Podpisanie umowy: 04.08.2022 r.

Termin zakończenia inwestycji: do 29.09.2023 r.

 

Roboty obejmują w szczególności:

 1. remont drogi gminnej,
 2. remont rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
 3. przebudowę oświetlenia ulicznego,
 4. remont przyłączy kanalizacji sanitarnej.

 

Stan po zakończeniu inwestycji

 

2. Budowa sieci wod-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej na ul. Kokoszków

 

Dokumentacja projektowa: Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty Janina Urban, Ludźmierz.

Wykonawca: SARIVO Infrastruktura sp. z o.o., Kraków.

Inspektor nadzoru: GeoArt Justyna Polaczek, Czarny Dunajec.

Koszt inwestycji: 4 661 406,47 zł brutto

Podpisanie umowy: 04.08.2022 r.

Termin zakończenia inwestycji: do 29.09.2023 r.

 

Roboty obejmują w szczególności:

 1. budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kokoszków za PPWSZ w Nowym Targu wraz z przyłączami do budynków,
 2. dobudowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem korpusu drogowego.

Stan przed rozpoczęciem inwestycji:

 

Stan po zakończeniu inwestycji:

 

3. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem na os. Oleksówki

Dokumentacja projektowa: Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Kowalczyk, Nowy Targ

Wykonawca: FHU Stanisław Kuśmider , Rabka Zdrój.

Inspektor nadzoru: Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Kowalczyk, Nowy Targ.

Koszt inwestycji: 3 687 983,38 zł brutto

Podpisanie umowy: 04.08.2022 r.

Termin zakończenia inwestycji: do 29.09.2023 r.

 

Roboty obejmują:

 1. budowę kanału technologicznego,
 2. budowę chodnika,
 3. wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu,
 4. remont oświetlenia ulicznego.

Stan w trakcie inwestycji

 

Stan po zakończeniu inwestycji:

 

4. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych. (Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą: sieć wod-kan, kanalizacja deszczowa, oświetlenie).

 

Przedmiotowe zadanie jest dodatkowo współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 6 699 440,07 zł.

Dokumentacja projektowa: Firma EKOSYSTEM, Kraków; Biuro Projektowe Arch-Plan Marcin Chryczyk. Ochotnica Dolna; Wykonawstwo Elektryczne, Marcin Janocha, Chabówka.

Wykonawca: SARIVO Infrastruktura sp. z o.o., Kraków.

Inspektor nadzoru: Pan Krzysztof Stopka, Ostrowsko i GeoArt Justyna Polaczek, Czarny Dunajec.

Koszt inwestycji: 20 632 441,12 zł brutto

Podpisanie umowy: 04.08.2022 r.

Termin zakończenia inwestycji: do 29.09.2023 r.

 

Roboty obejmują w szczególności przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (sanitarnej i opadowej wraz z infrastrukturą) na terenie byłych zakładów NZPS w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej - (strefa SAG).

 

W trakcie inwestycji:

 

Stan po zakończeniu inwestycji:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne