Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Symbol komórki: BR

Telefon: 18 261 12 80

Godziny pracy:

poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 15.00 


Zakres działania:

1) organizacja i obsługa posiedzeń Sesji i Komisji Rady Miasta,

2) ustalanie dyżurów radnych,

3) sporządzanie list wypłat diet radnym,

4) opracowywanie budżetu Rady Miasta na dany rok, czuwanie nad wydatkowaniem środków w ciągu roku oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu Rady Miasta za dany rok,

5) przekazywanie uchwał podjętych na sesji odpowiednim organom sprawującym nadzór,

6) prowadzenie wykazu uchwał podejmowanych przez Radę,

7) przekazywanie do realizacji uchwał rady właściwym komórkom organizacyjnym i miejskim jednostkom organizacyjnym,

8) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych,

9) prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę,

10) sprawdzanie i sporządzanie informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym aktów prawa miejscowego,

11) wystawianie PIT-ów R dla radnych z tytułu pobranych diet za poprzedni rok – przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,

12) nadzór nad terminowym złożeniem przez radnych oświadczeń majątkowych oraz ich przekazywanie do Urzędu Skarbowego i do BIP-u,

13) zgłaszanie radnych na szkolenia oraz rozliczanie delegacji służbowych,

14) obsługa kancelaryjno-biurowa Kapituły Honorowej Miasta oraz Rady Sportu.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne