Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp20.jpg [22.48 KB]

Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Projektant: Biuro Projektów ARCHing Agnieszka Rusnak, Nowy Targ.
Wykonawca: Tatry Inwest sp. z o.o., sp. k., Kraków
Inspektor nadzoru: Pan Krzysztof Stopka, Ostrowsko.
Koszt inwestycji:  674 311 zł brutto
Dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020: 86 989,93 EUR
Dofinansowanie ze środków Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Nowym Sączu:
200 000,00 zł
Podpisanie umowy: 20.10.2020 r.
Termin zakończenia inwestycji: 31.05.2021 r.

Roboty budowlane obejmują:

  • wykonanie ścieżek komunikacyjnych,
  • dostawę i montaż elementów małej architektury,
  • humusowanie i zasiew trawników oraz nasadzenie drzew i krzewów,
  • wykonanie parkingu i chodników dla rowerów,
  • wykonanie ósemki bitumicznej oraz toru przeszkód,
  • budowę sieci oświetleniowej i monitoringu.

 

W dniu 24 czerwca 2021 r. otwarto miasteczko komunikacyjne w Nowym Targu. Relacja z otwarcia miasteczka.

 

Najlepsze inwestycje rekreacyjne polsko-słowackiego pogranicza

W dniu 28.06.2021 r. w nowopowstałym Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „MikroLider Pogranicza”. Organizatorem konkursu był Związek Euroregion „Tatry”. W konkursie wzięły udział podmioty realizujące mikroprojekty w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Tym razem nagrody przyznano w kategorii „Najlepsza inwestycja rekreacyjna”. W gronie wyróżnionych znalazły się Miasto i Gmina Szczawnica, Gmina Miasto Nowy Targ, Miasto i Gmina Muszyna oraz Gmina Czorsztyn. Główną nagrodę przyznano ex aequo dla Gminy Łapsze Niżne oraz Gminy Czarny Dunajec i Miasta Nowy Sącz.

Nagroda główna trafiła do Gminy Łapsze Niżne za realizację tablic panoramicznych z opisanymi szczytami górskimi w języku polskim i słowackim w 10 spiskich miejscowościach. Gmina wykonała także lunety widokowe, ławki, miejsca postojowe dla rowerów, a na górze Żar powstała platforma widokowa.

Miasto Nowy Sącz nagrodzono za rewitalizację ścieżki przyrodniczej z elementami do gier i ćwiczeń fizycznych w Lasku Falkowskim w Nowym Sączu. W ramach projektu zmodernizowano i zamontowano łącznie 140 obiektów małej architektury m.in. wyremontowano wiaty, drewniane schody, pomosty i ławostoły oraz powstały nowe urządzenia leśne służące do edukacji i zabawy.

Gmina Czarny Dunajec zdobyła główny laur za wykonanie strefy rekreacyjno-edukacyjnej w Chochołowie na transgranicznym Szlaku wokół Tatr. Inwestycja obejmuje plac zabaw dla dzieci, mini tyrolkę, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz boisko do siatkówki plażowej.

Podczas uroczystej gali nagrody laureatom konkursu wręczył Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” Michał Stawarski. Gratulacje wszystkim nagrodzonym gminom przekazał również uczestniczący w wydarzeniu Andrzej Gut-Mostowy - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Stan przed rozpoczęciem inwestycji:

W trakcie robót:

Stan po zakończeniu inwestycji:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne