Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Zadanie inwestycyjne współfinansowane z budżetu państwa w ramach programu pn.:
„Program rozwoju gminneji powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019“

Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu.

Dofinansowanie  z budżetu państwa

kwota wnioskowanego dofinansowania 2 812 355 PLN

Inwestor:

Burmistrz Miasta Nowy Targ

Projektant:

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Robert Duda

ul. Marii Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy

Wykonawca

robót budowlanych:

Konsorcjum firm:

Lider: Podhalańskie Drogi Sp. z o.o.

ul. Składowa 12c, 34-400 Nowy Targ

Partner: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

ul. Szaflarska 102

Umowna wartość robót budowlanych:

5 624 711,18 PLN

Umowny termin zakończenia robót budowlanych

31 październik 2018 r.

Nadzór inwestorski:

Biuro Obsługi Inwestycji mgr inż. Paweł Cetera

ul. Rola Galicowa 7A, 34-424 Szaflary

Data przekazania placu budowy

 

12 marzec 2018 r.

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

 1. Robót rozbiórkowych, demontażowych i przygotowawczych.
 2. Jezdni o nawierzchni asfaltowej i szerokości 6,0 m, ze ściekiem z kostki brukowej na nowych warstwach konstrukcyjnych z nasypami i skarpami.
 3. Chodników o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm.
 4. Rozbudowy skrzyżowań z ul. Partyzantów i ul. Grel-Boczna.
 5. Przebudowy, rozbudowy i budowy zjazdów.
 6. Zatok autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej.
 7. Przepustów ramowych żelbetowych (4,5 x 1,5m o dł. 15m oraz 4,0 x 1,65m o dł. 11,0m i 6,0m), umocnienia koryta w formie żelbetowego żłobu z wylotem kanalizacji deszczowej na cieku pn. „Potoczek”.
 8. Demontażu i odbudowy ogrodzeń i ich elementów (np. furtka, brama).
 9. Kanalizacji deszczowej.
 10. Przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
 11. Przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia.
 12. Przebudowy sieci teletechnicznej.
 13. Elementów zabezpieczenia ruchu drogowego (organizacji ruchu).

 

Galeria zdjęć z inwestycji:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne