Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp1.jpg [23.88 KB]

Rewitalizacja Centrum Nowego Targu - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 6.1: Rozwój miast, Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21.12.2009 r.
Całkowity koszt projektu: 23 100 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 400 000,00 PLN
Okres realizacji: 2009 r. - 2012 r.

Zakres rzeczowy projektu: Zadania inwestycyjne objęte projektem związane są z uporządkowaniem
i rewitalizacją przestrzeni publicznej w centrum Miasta. Nie przypadkowo wybrano właśnie tę część Miasta, gdyż to właśnie ona stanowi najbardziej reprezentacyjną jego część. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy uzyskają dostęp do funkcjonalnych przestrzeni publicznych w centrum miasta przeznaczonych dla kultury, rozrywki, sportu i rekreacji co znajduje swoje odzwierciedlenie w tematach zawartych w przedmiotowym projekcie:

- modernizacja nawierzchni ulic i placów w centrum miasta,

- rewaloryzacja budynku Ratusza,

- modernizacja kompleksu parkowo-rekreacyjnego.

Szczegółowy zakres projektu poniżej:

L.P. Rewitalizacja Centrum Nowego Targu Okres realizacji
2009 2010 2011 2012
1. Modernizacja nawierzchni ul. Kościelnej i pl. Słowackiego Bar      
2. Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej i ul. Krótkiej Bar      
3. Modernizacja nawierzchni ul. B. Wstydliwego i ul. Wł. Orkana Bar Bar Bar  
4. Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej od ul. Krzywej do ul. K. Wielkiego i od ul. Szaflarskiej do ul. Wł. Orkana      
5. Modernizacja nawierzchni ul. Sokoła od ul. Kolejowej do ul. Ogrodowej      
6. Modernizacja nawierzchni ul. Harcerskiej      
7. Modernizacja nawierzchni ul. Długiej od ul. Krzywej do ul. Wł. Orkana      
8. Modernizacja nawierzchni ul. Szkolnej i pl. Słowackiego      
9. Przebudowa płyty Rynku    
10. Rewaloryzacja budynku Ratusza      
11. Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Parku Miejskim      
12. Modernizacja Parku im. A. Mickiewicza  

W perspektywie długoterminowej celem projektu jest wzrost atrakcyjności Nowego Targu jako przyjaznego miejsca zamieszkania, miejsca oferującego wysoką jakość życia i zachęcającego do osiedlania się.

Reportaż o rewitalizacji centrum Nowego Targu.

Opracował: Katarzyna Adamska WRiI

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne