Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Punkt Informacji Turystycznej w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej

logotyp2.jpg [7.37 KB]

Punkt Informacji Turystycznej w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 3.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat A: Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej
Beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (LIDER PROJEKTU)
Urząd Miasta Nowy Targ (PARTNER PROJEKTU)
Data podpisania UMOWY PARTNERSKIEJ: 05.08.2009 r.
Całkowity koszt projektu (dla Miasta Nowy Targ)
w tym:
147 913,94 PLN
Prace adaptacyjne: 64 197,50 PLN
Aranżacja wnętrz, wyposażenie, Infokiosk, oznakowanie dojazdu: 66 116,38 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 120 684,25 PLN
Okres realizacji: 2009 r. – 2011 r.
Projektant:           Pracownia Projektowania Wnętrz,
          Olgierd Pustówka, Nowy Targ
Wykonawcy:
  • SAGITTA, Marek Gawron, Krużlowa Wyżna,
  • a2 Forma Pracownia Projektowa Alina Dyjak, Kraków
  • K-Lamin – Andrzej Filipek, Kraków
  • PHPU ZUBER - Andrzej Zuber, Wrocław
  • Suntar sp. z o.o., Tarnów
  • Centrum Techniki Drogowej INBUD spółka z o.o., Kraków
  • Firma INFOBOX sp. z o. o., Cieszyn

Charakterystyka projektu: Przedmiotowy projekt realizowany jest we współpracy z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim, który to jest Liderem projektu p.n. Małopolski System Informacji Turystycznej. W skład projektu wchodzi 27 Partnerów z Województwa Małopolskiego. Gmina Miasto Nowy Targ jako jeden z nich otrzyma środki unijne na adaptację pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego w Nowym Targu na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej zgodnie z wymogami
i standardami programu oraz na wyposażenie Punktu w meble, sprzęt komputerowy, elementy aranżacyjne oraz Infokiosk. Pracownik Punktu Informacji Turystycznej (PIT) będzie udzielał szczegółowych informacji o najbliższej okolicy oraz o głównych atrakcjach turystycznych województwa. W PIT turysta otrzyma także materiały promocyjno-informacyjne z najbliższej okolicy. 24 godzinny dostęp do informacji turystycznej zapewni INFOKIOSK. Jako Partner projektu Nowy Targ zostanie także włączony do tworzonego w ramach MSIT systemu cyfrowego składającego się z regionalnej bazy danych oraz regionalnego portalu turystycznego. Poniżej znajduje się wizualizacja PIT.

Galeria:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne