Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Plan MPZP 04-2024

mpzp2024_01.jpg

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

L.p. Nazwa planu Nr Uchwały Rady Miasta
z dnia
Dz. U. Woj. Małopol. Pow.
w ha
1. Nowy Targ 1 Nr 73/XLII/96
z dnia 31 grudnia 1996 r.
Nr 10 poz. 40
z dnia 11 marca 1997 r.

Załącznik graficzny

0,06
2.

Nowy Targ 6.I
Waksmundzka - oczyszczalnia

Nr XVII/128/2012 z dnia
8 marca 2012r.
2012.1171 z dnia 20 marca 2012r. 90,75
Nr XXXVIII/415/2022
z dnia 7 lutego 2022 r.

2022.1093
z dnia 15 lutego 2022 r.

Załącznik graficzny nr 1
Legenda zał. nr 1
Załącznik graficzny nr 2
Legenda zał. nr 2
Załącznik graficzny nr 3
Legenda zał. nr 3

Tekst ujednolicony - uwzględnia rozstrzygnięcie prawomocnego od dnia 26.04.2023 r. wyroku WSA w Krakowie z dnia 27 września 2019 r., sygn. akt II SA/Kr 596/19

Załącznik nr 1 – NT 6.I
Załącznik nr 1a – NT 6.I

Załącznik nr 1 – zm. NT 6.I
Załącznik nr 2 – zm. NT 6.I
Załącznik nr 3 – zm. NT 6.I

3. Nowy Targ 8
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Nr 106/XV/99 z dnia
28 października 1999r.

Nr 58, poz. 1275 z dnia 10 grudnia 1999r.

Załącznik graficzny

34,27
4.


Nowy Targ 12
Obszar pomiędzy ul. Krakowską, Podtatrzańską, al. Solidarności oraz projektowanym przedłużeniem ul. JózefczakaNr XLIX/438/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. Dz. Urz. 2014.6815 z dnia 26 listopada 2014  4,5
Nr L/542/2023
z dnia 6 lutego 2023 r.

2023.1331
z dnia 10 lutego 2023 r.

Załącznik graficzny
Legenda

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 2/2023
z dnia 31 lipca 2023 r.

2023.5284
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

5.


Nowy Targ 13
Ibisor


Nr 86/XXXIII/05 z dnia
26 października 2005r.

Nr 736, poz. 5372 z dnia 28 grudnia 2005r.

Załącznik graficzny Nr 1

Załącznik graficzny Nr 2

53,4

Zmiana Uchwała Nr XLIII/372/2014 z dnia 12 maja 2014 r.

2014.2838 z dnia 20 maja 2014 r.

Załącznik graficzny

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 1/2019
z dnia 4 marca 2019 r.

2019.2324 z dnia 18 marca 2019

Załącznik graficzny Nr 2

Załącznik graficzny nr 3

6.

Nowy Targ 15.I
NZPS


 

Uchwała Nr X/81/2015
z dnia 29 czerwca 2015 r.

DZ. URZ. WOJ. 2015.4294

64,43

Uchwała LV/608/2023
z dnia 31 lipca 2023 r.

2023.5281
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Załącznik graficzny z 2023
Legenda do załącznika graficznego

7. 
Nowy Targ 16
Nowy cmentarz - targowica 

Nr 57/XLI/2006 z dnia
26 lipca 2006r.

Nr 573, poz. 3611
z dnia 25 września 2006 r.

Załącznik graficzny

48,03

Zmiany: 
Uchwała Nr XLIV/380/2014 
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Nr 3995 z dnia 16 lipca 2014 r.

Załącznik graficzny

Uchwała Nr IX/62/2015
18 maja 2015 r.

Nr 3231 z dnia 26 maja 2015 r.

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 2/2019
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

2019.3310
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Załącznik graficzny

 

Załącznik graficzny
Legenda

8.


Nowy Targ 16-30 (Podmieścisko południe)


Nr XXI/220/2020
z dnia 27 lipca 2020 r.

2020.5054 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Załącznik graficzny

19,19

Zmiana
Uchwała Nr XXXV/377/2021
z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik graficzny
Legenda

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 2/2022
z dnia 22 lipca 2022 r

2022.5256
z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Załącznik graficzny

9. Nowy Targ 17
Czerwone Niżne
Nr XXVI/293/08 z dnia
27 października 2008r.

Nr 713, poz. 4952 z dnia 21 listopada 2008r.

Załącznik graficzny Nr 1

26,3
10. Nowy Targ 20
Oleksówki - Dziubasówki
Nr XIV/124/07 z dnia
29 października 2007r.

Nr 70, poz. 553 z dnia 30 stycznia 2008r.

Załącznik graficzny Nr 1- plik PDF 5,51MB

76,94
11. Nowy Targ 21
Lotnisko wraz z otoczeniem

Nr XIV/107/2011 z dnia
29 grudnia 2011r.

Dz. Urz. 2012.269 z dnia 23 stycznia 2012r.

Załącznik graficzny

520

Zmiana Uchwała Nr XXXVI/334/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dz.Urz. 2017.3315 z dnia 9 maja 2017 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XLIX/465/2018
z dnia 28 maja 2018 r.

Dz.Urz. 2018.4088
z dnia 7 czerwca 2018 r.

Załącznik graficzny

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 3/2019
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

2019.3311
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXII/228/2020
z dnia 7 września 2020 r.

2020.5770 z dnia 15 września 2020 r.

Załącznik graficzny

12.

Nowy Targ 22
Centrum


Nr L/550/2010 z dnia
8 listopada 2010 r.

Nr 656, poz. 5444 z dnia 8 grudnia 2010 r.

Załącznik graficzny

117,35

Zmiana 
Uchwała Nr XLI/349/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

2014.1600 z dnia 17 marca 2014 r.
Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XVI/138/2015
z dnia 7 grudnia 2015 r.

2015.8407
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXIX/263/2016
z dnia 7 listopada 2016 r.

2016.6744
z dnia 24 listopada 2016 r.

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 2/2017 z dnia 27 marca 2017 r.

2017.2402 z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr L/476/2018
Z dnia 25 czerwca 2018 r.

2018.4745
z dnia 5 lipca 2018 r.

Tekst jednolity – Uchwała Nr XI/98/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

2019.5829 z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XIV/147/2019
z dnia 18 listopada 2019 r.

2019.8348 z dnia 
28 listopada 2019 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr LI/555/2023
z dnia 13 marca 2023 r.

2023.2187
z dnia 27 marca 2023 r.

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik graficzny nr 2

Legenda 1

Legenda 2

13.
Nowy Targ 23
Niwa – Grel


Nr XXX/246/2013 25 marca 2013r.

2013.2988 z dnia 17 kwietnia 2013r.

Załącznik graficzny

468,82
Zmiana
Uchwała Nr XLV/491/2022
z dnia 5 września 2022 r.

Załącznik graficzny

Legenda

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 1/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

2023.3202
z dnia 4 maja 2023 r.

14.


Nowy Targ 24
Dział


 


 


 


 


 

Nr XLIII/373/2014 z dnia12 maja 2014 r.

2014.2863 z dnia 22 maja 2014 r.
Załącznik graficzny

879,48

Zmiana
Uchwala Nr XVI/139/2015
z dnia 7 grudnia 2015 r.

2015.8408
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXXI/279/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

2017.295
z dnia 10 stycznia 2017 r.
Załącznik graficzny

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 3/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

2017.4031 z dnia 13 czerwca 2017 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXII/229/2020
z dnia 7 września 2020 r.

2020.5771
z dnia 15 września 2020 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXXVII/398/2021
z dnia 22 grudnia 2021 r.

2021.8206
z dnia 30.12.2021 r.

Załącznik graficzny
Legenda

Tekst jednolity - obwieszczenie Nr 3/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. 

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XLVIII/512/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

2022.8298
 z dnia 6 grudnia 2022 r.

Załącznik graficzny
Legenda

Zmiana
Uchwała Nr LXII/691/2024
z dnia 25 marca 2024 r.

2024.2594
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Załącznik graficzny
Legenda

15.


Nowy Targ 25
Kowaniec - Kokoszków


 

Nr XI/89/2015
z dnia 20 lipca 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Rok. 2015 poz. 4755

Załącznik graficzny

746,83
Zmiana
Uchwała Nr X/94/2019
z dnia 24 czerwca 2019 r

2019.5041
z dnia 4 lipca 2019 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXXV/376/2021
z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik graficzny
Legenda

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 1/2022
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

2022.3277
z dnia 4 maja 2022 r.

16.

Nowy Targ 25.I
(Zielona)

Nr XXIII/245/2020
z dnia 12 października 2020 r.

2020.6487
z dnia 20 października 2020 r.

Załącznik graficzny

0,3
17.

Nowy Targ 26
(Równia Szaflarska)Nr XXXV/297/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r.

2013.5475 z dnia 11 września 2013r. 
Załącznik graficzny nr 1

281,07

Zmiana:
Nr XII/105/2015
z dnia 7 września 2015 r.

2015.5382
z dnia 15 września 2015 r.
Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXXI/280/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

2017.296
z dnia 10 stycznia 2017 r.
Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr VIII/71/2019
z dnia 20 maja 2019 r.

2019.4176
z dnia 29 maja 2019 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr VIII/73/2019
z dnia 20 maja 2019 r.

2019.4177
z dnia 29 maja 2019 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXVII/299/2021
z dnia 8 lutego 2021 r.

2021.998
z dnia 17 lutego 2021 r.

Załącznik graficzny
Legenda

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 1/2021
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

2021.2449
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXX/327/2021
z dnia 24 maja 2021 r.

Załącznik graficzny
2021.3340
z dnia 9 czerwca 2021 r.

Legenda

Zmiana
Uchwała LVII/642/2023
z dnia 23 października 2023 r.

2023.6946
z dnia 31 października 2023 r.

Załącznik graficzny

Legenda

18.

 

Nowy Targ 27
(Gliniki)
 

Nr XLIX/437/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

Dz. Urz. 2014.6814 z dnia 26.11.2014
Załącznik graficzny nr 1

50,41

Zmiana
Uchwała Nr XXX/274/2016
z dnia 5 grudnia 2016 r.

Dz.Urz. 2016.7531
z dnia 12 grudnia 2016 r.
Załącznik graficzny

Tekst jednolity - obwieszczenie Nr 1/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

2017.1966
z dnia 21 marca 2017 r.
Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XLIX/525/2022
z dnia 23 grudnia 2022 r.

2023.9
z dnia 2 stycznia 2023 r.

Załącznik graficzny

Legenda

Tekst jednolity – obwieszczenie
Nr 3/2023
z dnia 31 lipca 2023 r.

2023.5285
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zmiana
Uchwała Nr LX/666/2023
z dnia 22 grudnia 2023 r.

2023.9395
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Załącznik graficzny

Legenda

Tekst jednolity – Oobwieszczenie
Nr 1/2024
z dnia 5 lutego 2024 r.

2024.1156
z dnia 9 lutego 2024 r.

19. Nowy Targ 30
Podmieścisko - Stawiska
Nr XV/129/2015
z dnia 9 listopada 2015 r.

2015.6780
z dnia 20 listopada 2015 r.
Załącznik graficzny

59,52
20. Nowy Targ 31
Ogród Działkowy KROKUS
Nr X/71/2015
z dnia 29 czerwca 2015 r.

DZ. URZ. WOJ. 2015.4292 

Załącznik graficzny

2,25
21.

Nowy Targ 32
(Ludźmierska I)Nr XXXIV/311/2017
z dnia 27 lutego 2017 r.
2017.1943
z dnia 20 marca 2017 r.
3,48
Zmiana
Uchwała Nr XXXV/378/2021
z dnia 29 listopada 2021 r.
Załącznik graficzny
Legenda
Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 4/2022
z dnia 22 lipca 2022 r.

2022.5258
z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Załącznik graficzny

22. Nowy Targ 33
(Zajezdnia)
Nr IV/31/2019
z dnia 4 lutego 2019 r.

2019.1447
z dnia 19 lutego 2019 r.

Załącznik graficzny

14
23.


Nowy Targ 34
(Spółdzielnie mieszkaniowe)


Nr XI/100/2019
z dnia 29 lipca 2019 r.

2019.5830 
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Załącznik graficzny

119
Nr LV/609/2023
z dnia 31 lipca 2023 r.

2023.5282
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Załącznik graficzny 

Legenda

Tekst jednolity – Obwieszczenie Nr 2/2024
z dnia 5 lutego 2024 r.

2024.1157
z dnia 9 lutego 2024 r.

24. Nowy Targ 35
(Ceramiczna-Składowa-Bór)

Nr XXIX/316/2021
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

2021.2478
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Załącznik graficzny

Legenda

53,5
25.

Nowy Targ 36 (Ludźmierska II)

Nr XXXI/342/2021
z dnia 25 czerwca 2021 r.

2021.4101
z dnia 12 lipca 2021 r.

Załącznik graficzny

Legenda

ok. 22

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządz

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne