Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Zagospodarowanie przestrzenne w Nowym Targu

Politykę przestrzenną Nowego Targu, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, którego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych.

Jednym z najważniejszych zadań i kompetencji samorządu lokalnego jest uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan zagospodarowania przestrzennego jest ważnym dokumentem, który wpływa bezpośrednio na zagospodarowanie przestrzenne na terenie danej gminy i możliwość inwestowania zarówno dla indywidualnych inwestorów jak i dla firm i innych podmiotów. Istnienie planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu przyspiesza znacznie i upraszcza proces inwestycyjny.

Nowy Targ jest miastem, w którym od kilku kadencji Rada Miasta systematycznie uchwala kolejne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, sporządzane przez Urząd. 

W naszym mieście takich planów jest 25 i obejmują one tereny o pow. 3755,88 ha co stanowi 73,5 % ogólnej pow. miasta, a 98,8 % pow. zurbanizowanej miasta.

 

W myśl obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenów oraz określa sposób ich zagospodarowania i zabudowy.

Z dniem 31 grudnia 2002 r. stracił ważność miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ. Obecnie na terenie Nowego Targu obowiązuje kilkanaście planów miejscowych, które obejmują mniejsze fragmenty miasta – a mianowicie:

 

 • NOWY TARG 1 – pow. ok. 0,06 ha
 • NOWY TARG 6.I – pow. ok. 90,75 ha, /Waksmundzka – oczyszczalnia/
 • NOWY TARG 8 – pow. ok. 34,27 ha, /Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych/
 • NOWY TARG 12 – pow. ok. 4,5 ha, /obszar pomiędzy ul. Krakowską, Podtatrzańską, al. Solidarności oraz projektowanym przedłużeniem ul. Józefczaka/
 • NOWY TARG 13 – pow. ok. 53,4 ha, /Ibisor/
 • NOWY TARG 15.I – pow. ok. 64,43 ha, /NZPS/
 • NOWY TARG 16 – pow. ok. 48,03 ha, /Nowy cmentarz - targowica/
 • NOWY TARG 16-30 – pow. 19,19 ha /Podmieścisko południe/
 • NOWY TARG 17 – pow. ok. 26,3 ha, /Czerwone Niżne/
 • NOWY TARG 20 – pow. ok. 76,94 ha, /Oleksówki – Dziubasówki/
 • NOWY TARG 21 – pow. ok. 520 ha, /Lotnisko wraz z otoczeniem/
 • NOWY TARG 22 – pow. ok. 117,35 ha, /Centrum/
 • NOWY TARG 23 – pow. ok. 468,82 ha, /Niwa – Grel/
 • NOWY TARG 24 – pow. ok. 879,48 ha, /Dział/
 • NOWY TARG 25 – pow. ok. 746,83 ha, /Kowaniec – Kokoszków/
 • NOWY TARG 25.I – pow. ok. 0,3 ha, /Zielona/
 • NOWY TARG 26 – pow. ok. 281,07 ha, /Równia Szaflarska/
 • NOWY TARG 27 – pow. ok. 50,41 ha, /Gliniki/
 • NOWY TARG 30 – pow. ok. 59,52 ha, /Podmieścisko – Stawiska/
 • NOWY TARG 31 – pow. ok. 2,25 ha, /Ogród Działkowy KROKUS/
 • NOWY TARG 32 – pow. ok. 3,48 ha, /Ludźmierska I/
 • NOWY TARG 33 – pow. ok. 14 ha, /Zajezdnia/
 • NOWY TARG 34 – pow. ok. 119 ha, /Spółdzielnie mieszkaniowe/
 • NOWY TARG 35 – pow. ok. 53,5 ha, /Ceramiczna – Składowa – Bór/
 • NOWY TARG 36 – pow. ok. 22 ha /Ludźmierska II/

 

W trakcie sporządzania i zmiany są następujące projekty planów i Studium:

 • Zmiana mpzp NOWY TARG 12 – pow. ok. 4,5 ha
 • Zmiana mpzp NOWY TARG 16 – pow. ok. 44,5 ha /nowy cmentarz/
 • Zmiana mpzp NOWY TARG 24 – pow. ok. 880 ha /Dział/
 • mpzp NOWY TARG 37 – pow. ok. 22 ha /Kasprowicza/
 • Zmiana Studium uwarunkowań – pow. ok. 6 ha /ul. Ludźmierska (betoniarnia)/
 • Plan ogólny Miasta Nowy Targ – całe miasto
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne