Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

flaga2022.png [125.21 KB]

Dofinansowano z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

”Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Krzywą w Nowym Targu w km od 0+218,90 do 0+265,25 (w tym przyjścia dla pieszych w km 0+223,85, km 0+236,20 oraz km 0+247,15) w miejscowości Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ”

Podpisanie umowy: 23 listopad 2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: lipiec 2022 r.

Całkowita wartość zadania: 510 083,46 zł (koszty kwalifikowane 484 339,56 zł)

Wysokość dofinansowania: 221 240,00 zł

 

Zadanie obejmuję realizację robót budowlanych w zakresie wykonania wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych w formie progu zwalniającego, przebudowy istniejącego chodnika, wykonania dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonania oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonania w obrębie przejścia dla pieszych kostki integracyjnej typu Braila.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne