Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Remont drogi gminnej 362622K (ul. Brzozowa) w km od 00+005,40 do km 00+158,91 w miejscowości Nowy Targ, Powiat Nowotarski/Gmina Miasto Nowy Targ

flaga2022.png [125.21 KB]

Dofinansowano z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

” Remont drogi gminnej 362622K (ul. Brzozowa) w km od 00+005,40 do km 00+158,91 w miejscowości Nowy Targ, Powiat Nowotarski/Gmina Miasto Nowy Targ,”

Podpisanie umowy: 26 października 2023 roku (refundacja zadania)

Termin zakończenia inwestycji: 6 września 2023 roku

Całkowita wartość zadania: 556 983,62 zł (koszty kwalifikowane 193 800,21 zł)

Wysokość dofinansowania: 137 287,00 zł

 

W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni na długości ok. 150 m wraz z podbudową, remont chodników, przebudowę istniejących zjazdów, wymiana elementów odwodnienia i istniejących opraw oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne