Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp15.jpg [37.62 KB]

2017dziedzictwo-logotyp.jpg [21.35 KB]

Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Projekt jest współfinansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partner Wiodący: Gmina Miasto Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Partner nr 1: Miasto Kieżmark

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

20 kwietnia 2017 r.

Całkowity koszt projektu:

99 543,90 euro

Kwota dofinansowania EFRR:

84 612.31 euro

w tym:

Gmina Miasto Nowy Targ wkład własny:

8 113,70 euro

Kwota dofinansowana z budżetu państwa:

6 817,89 euro

Okres realizacji:

1 styczeń 2017 -28 luty 2018

Kontakt:

Urząd Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

 

Realizacja projektu pt; „ Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku” przyczyni się do wykorzystania dorobku materialnego i społeczno-kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku w latach 1939-1989 . Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania dorobku materialne i społeczno-kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku w ww latach , dla wspólnych działań edukacyjnych promocyjnych . Cel projektu odpowiada celowi priorytetu ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza i przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego programu, poprzez zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców. W ramach projektu wydane zostaną dwie książki (monografia Kieżmarku i wspomnienia byłych pracowników NZPS, oraz album : Nowy Targ obrazki z miasteczka 1939-1989 , których celem będzie popularyzacja wiedzy o mało znanych faktach historycznych dotyczących Nowego Targu i Kieżmarku w latach 1939-1989. Projekt przyniesie wiele korzyści dla obu partnerów, poprzez wydanie drukiem książki oraz albumu, dzięki którym potencjalni odbiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z monografiami miast partnerskich.

Działania realizowane w ramach projektu, osiągane produkty i rezultaty skierowane są do szerokiego grona odbiorców z Polski i ze Słowacji. Bezpośredni beneficjentami projektu są mieszkańcy obszaru wsparcia, osoby odwiedzające obszary wsparcia, w tym turyści i inne osoby korzystające z oferty kulturowo- rekreacyjnej obszaru objętego Programem.

 

Ogólnym celem projektu pt: „Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku ” jest wykorzystanie dorobku materialnego i społeczno-kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku w latach 1939-1989 dla wspólnych działań edukacyjnych i promocyjnych . Dodatkowo szczegółowymi celami są:

Upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców i turystów na temat najnowszych działań Nowego Targu i Kieżmarku.

Wspólne wypromowanie walorów kulturowych Nowy Targu i Kieżmarku.

 

Spotkanie byłych pracowników NZPS Podhale

W dniu 20 października 2017 r. , w Restauracji Góralska Strawa odbyła się biesiada byłych pracowników NZPS Podhale, podczas której prezentowane były pamiątki z Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale.

Spotkanie odbyło się w ramach mikroprojektu pn. "Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacji 2014-2020.

Podczas biesiady TVP3 Kraków nagrywało materiał filmowy o byłych pracownikach NZPS Podhale. Film będzie emitowany na antenie TVP3 Kraków końcem bieżącego roku. Dodatkowo imprezę uświetnił występ zespołu FOLKLAND.

 

Ożywione obrazy Kieżmarku i Nowego Targu

W ramach wspólnej promocji mikroprojektu pn. "Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku" zostały przygotowane ożywione obrazy Kieżmarku i Nowego Targu.

Zadanie realizowane w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Gra edukacyjna dla dzieci i dorosłych

W ramach projektu pn. "Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku" została przygotowana gra edukacyjna dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

ROZPOCZNIJ GRĘ

dziedzictwo_gra.jpg [169.74 KB]

Mikroprojekt pn. „ Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne