Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp13.jpg [15.01 KB]

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap II – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Partner Wiodący: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY .

Pozostali Partnerzy projektu: Miasto Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmia Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Mesto Kieżmark, Mesto Stara Lubovnia, Mesto Spiska Bela, Mesto Liptovsky Mikulas, Mesto Trstena.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

27.02.2017 r.

Całkowity koszt projektu:

 

5 892 204,48 euro
w tym Gmina Miasto Nowy Targ:
640 608,71 euro

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

4 885 762,93 euro
w tym Gmina Miasto Nowy Targ
502 877,82 euro

Okres realizacji:

2017 r. – 2018 r.

Firmy projektujące:

Zadania od 1 do 5: GEOART Geodezja
i Budownictwo- Justyna Polaczek, Rynek 34,
34-470 Czarny Dunajec

 

Zadanie nr 6: Usługi w zakresie instalacji inżynieryjnej i konstrukcji budowlanej Janina Szlaga, Kasina Wielka 628, 34-471

Wykonawca:

Firma Kiernia sp. z o.o. Ratułów 208,
Ciche 34-407

 

 

Inwestycja w zakresie miasta Nowy Targ obejmuje wykonanie ścieżek rowerowych o łącznej długości około 9 km oraz parkingu Park&Ride w tym:

 

Zadanie 1 – Bór na Czerwonem.

Wykonanie ścieżki o długości ok. 3643 m, m. in. w zakresie:

a) wykonane ścieżki o szerokości 2 m, nawierzchnia żwirowa o długości ok. 2198 m (w tym 843 mb wzmocnione geokratą),

b) wykonane ścieżki o szerokości 3 m, nawierzchnia żwirowa o długości ok. 1 069 m,

c) wykonane ścieżki o szerokości 2 m, nawierzchnia żwirowa o długości ok. 377 m na podbudowie z belek drewnianych,

d) wykonanie zawrotki,

e) wykonanie poręczy ochronnych

f) wykonanie dwóch szlabanów leśnych.

 

Zadanie 2 – Polana Szaflarska.

Wykonanie ścieżki o długości ok. 1267 m, szerokości od 2 m do 3 m o nawierzchni bitumicznej.

 

Zadanie 3 – Aleja Solidarności, Dworzec PKP.

Wykonanie ścieżki o długości ok. 2 129 m w tym:

a) wykonanie ścieżki o zmiennej szerokości od 2 m do 3,5 m o nawierzchni bitumicznej,

b) remont nawierzchni odcinka Al. Solidarności o szerokości od 6 m do 6,5 m,

c) remont nawierzchni odcinka ul. Sybiraków o szerokości od 2,5 m do 3,5 m.

 

Zadanie 4 – Łącznik z Szaflarami.

Wykonanie ścieżki o długości ok. 529 m w tym:

a) wykonane ścieżki o zmiennej szerokości od 2 m do 3 m o nawierzchni żwirowej,

b) wykonane przepustu na cieku Suchy Rów.

 

Zadanie 5 – Oznakowanie.

Wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na długości ok. 1,31 km przez umieszczenie 4 tablic informacyjnych i 8 znaków kierunkowych.

 

Zadanie 6 – Parking przy PKP.

Remont istniejącej drogi oraz placu parkingowego polegający na wymianie nawierzchni drogi i placu parkingowego wraz z podbudową (2 450 m2), chodników (670 m2) oraz wyznaczeniu miejsc postojowych
i wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego drogi.

Więcej o projekcie znajdziecie Państwo pod tutaj.

Galeria zdjęć:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne