Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Projektant: Robert Duda Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ul. Marii Konopnickiej 11a, 34 - 436 Maniowy.

 

Rzeczowy zakres prac obejmuje:

1. odcinek drogi oznaczony na MPZP NT 13 jako droga KDd.1 od ul. Nadmłynówka do linii rozgraniczającej tereny UT/US.2 i U.3,

2. odcinek drogi w linii jw. od drogi krajowej 47 do drogi KDd.1 z wypustem w stronę zachodnią (pas drogowy obejmujący również ścieżkę rowerową),

3. przebudowa drogi krajowej 47 w zakresie skrzyżowania,

4. infrastruktura drogowa w zakresie:

a. oświetlenie drogowe,

b. instalacje odwodnienia z kanałem deszczowym odprowadzonym do potoku Czarny Dunajec, alternatywnie z wykorzystaniem istniejącego rowu odwadniającego.

5. infrastruktura obca w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji z infrastrukturą obcą, kanał technologiczny o ile będzie taka konieczność.

 

Uzyskano decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 30.06.2017 r. zezwalającą na realizację przedmiotowego zadania.

2018tobruku.jpg [286.01 KB]

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne