Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp1.jpg [23.88 KB]
Poprawa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy Targ - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 4.2: Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Schemat A: Transport miejski
Beneficjent:
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 24 września 2010 r.
Całkowity koszt projektu: 8 337 943,60 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 784 066 zł
Okres realizacji: 2009 - 2012 

Charakterystyka projektu:

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Nowym Targu, który obejmuje zakup:

  • 9 autobusów typu midi
  • 3 autobusów typu mini
  • 12 automatów do biletów
  • 2 stacjonarnych automatów do biletów
  • 20 wiat przystankowych

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne