Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp17.jpg [11.04 KB]

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. ”Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary”

 

Zadanie inwestycyjne realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Projektant: Program Funkcjonalno-Użytkowy opracował inż. arch. Marcin Chryczyk,
Biuro Projektowe „ARCH-Plan”, ul. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna.

Wykonawca robót: Firma Remontowo-Budowlana, Artur Kołacz, ul. Krakowska 58 a,
34-400 Nowy Targ.

Koszt inwestycji: 1 300 000,00 zł brutto

Podpisanie umowy: 24.04.2019 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30.06.2020 r.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego: Pan Zbigniew Jaros, os. Na Skarpie 7/7 34-400 Nowy Targ

Koszt nadzoru: 14 000,00 zł brutto

Podpisanie umowy: 11.04.2019 r.

 

Zakres czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia obejmuje:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zajezdni autobusowej MZK
    z odwodnieniem wraz z uzyskaniem stosowanych pozwoleń.
  2. Przebudowę placu zajezdni autobusowej MZK z odwodnieniem polegającą na wymianie
    nawierzchni placu zajezdni MZK, budowie miejsc postojowych dla autobusów, przebudowę kanalizacji odwodnienia placu, wymianę grodzenia placu, przebudowę oświetlenia zewnętrznego i montaż monitoringu wizyjnego.

Stan po:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne