Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
log24.jpg [2.91 KB]  Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
  Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
log1-2.jpg [4.86 KB] Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki - Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020
  Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych.
log21.jpg [3.01 KB] Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu
log22.jpg [2.61 KB] Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz  z zagospodarowaniem otoczenia
log6.jpg [4.68 KB] Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary
log16.jpg [12.54 KB]  "Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ" - projekt współfinansowany w ramach Wniosek o dofinansowanie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.
2019tys40-003_1.jpg [7.81 KB] Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego na Al. Tysiąclecia 40
   
log20.jpg [3.03 KB] Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia
  Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych.
4. Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
log17.jpg [2.20 KB] Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap II - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
log18.jpg [3.51 KB] Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020.
log8.jpg [2.98 KB] Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.
log17.jpg [2.20 KB] Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap III
  "Łączy nas woda Nowy Targ - Kieżmark" - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.
  Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.
  Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark
  Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry
5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
log13.jpg [2.09 KB]
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne