Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Projektant: mgr inż. Józef Cybulski ZHU TECEL, Rabka Zdrój.

Lp

NAZWA ZADANIA

Dane techn. (długość)

Wartość brutto

Przekazanie placu budowy

termin zakończenia

1

2

3

4

 

7

I

Wykonawca Części I:
FHU MGNUM – Tomasz Jachymiak, Zabrzeż 161 33-390 Łacko

 

 

 

 

 

Dobudowa oświetlenia drogowego na os. Oleksówki i Gazdy w tym:

640 m

77 876,91

05.06.2017 r.

31.08.2017 r.

1

Dobudowa oświetlenia drogowego na os. Oleksówki (wzdłuż żółtego szlaku)

300 m

43 049,31

 

 

2

Dobudowa oświetlenia drogowego na os. Oleksówki (nad prewentorium)

90 m

11 033,85

 

 

3

Dobudowa oświetlenia drogowego na os. Gazdy ( dz. Ewid. Nr 8042)

250 m

23 793,75

 

 

II

Wykonawca Części II:
PE2B 1u. z o.o. – ul. Sobczanska 3, 34-443 Sromowce Nizne

 

 

 

 

 

Część II – Dobudowa oświetlenia drogowego na os. Niwa, ul. Klikuszówka, os. B1uflak i ul. Słoneczna

 

820 m 

 

69 960,67

 

05.06.2017 r.

 

31.08.2017 r.

4

Dobudowa oświetlenia drogowego ul. Klikuszówka (od ul. Grel do drogi krajowej DK47”Zakopianka”)

330 m

34 581,84

 

 

5

Dobudowa oświetlenia drogowego na os. Niwa (droga dz. ewid. nr 2101, 2102)

90 m

10 255,19

 

 

6

Dobudowa oświetlenia drogowego ul. Słonecznej

150 m

4 677,25

 

 

7

Dobudowa oświetlenia drogowego na os. B1uflak – etap II

250 m

20 446,39

 

 

 

Razem koszt inwestycji:

 

147 837,58

 

 

Inspektor Nadzoru: mgr inż. Marcin Janocha

Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego napowietrzno – kablowego
na długości ok. 1,5 km wraz z montażem 37 energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne