Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp8.jpg [15.30 KB]

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Partner Projektu: Gmina Miasto Nowy Targ

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

4 września 2014 r.

Całkowity koszt projektu po stronie Partnera:

3 434 000,00 PLN

Kwota dofinansowania dla Partnera:  

2 900 000,00 PLN

Okres realizacji:

2014-2015

Głównym celem projektu jest budowa szlaku rowerowego prowadzącego z Nowego Targu przez tereny historycznego rozwoju osadnictwa regionu Podhala, Spisza, Orawy i Liptowa, położone po polskiej i słowackiej stronie Tatr. Szlak ma pokazywać i promować najcenniejsze walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe regionów przez które przebiega. Projekt w znacznej mierze przyczyni się do poprawy komunikacji i transportu mieszkańców zamieszkałych na terenie gmin pogranicza polsko – słowackiego zwiększając atrakcyjność regionu pod kątem turystyki (rozwój usług turystycznych, rekreacyjnych, sportowych itp.), oraz zapewnienia spójności przestrzennej obszaru przygranicznego, przy zachowaniu unikalnych walorów środowiska przyrodniczego.


W projekcie uczestniczy 13 gmin w tym 9 ze Słowacji i 4 z Polski (Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary i Gmina Czarny Dunajec). Łącznie w ramach projektu planowanych jest to wybudowania 74 km tras rowerowych.

Zakres rzeczowy projektu leżący po stronie Gminy Miasto Nowy Targ:

ETAP 1:

1. Ścieżka rowerowa o długości 1.736 mb i szerokości 3,0 m z poboczami żwirowymi po 0,5 m z betonu asfaltowego zlokalizowana po nasypie kolejowym znajdującym się w kompleksie leśnym Bór na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy Gminy Miasto Nowy Targ z Gminą Szaflary.

ETAP 2:

1. Ścieżki rowerowe o długości ok. 2.566 mb od mostu na pot. Czarny Dunajec w ciągu DK 47 "Zakopianka" wzdłuż prawego brzegu pot. Czarny Dunajec do os. Na Skarpie,

2. Ścieżki żwirowe w kompleksie leśnym Bór na długości ok. 5.556 mb i szer. 3 m i 2 m,

3. Ścieżki rowerowe z asfaltobetonu i żwirowa przez os. Bór, ul. Podtatrzańską-Boczna, ul. Podtatrzańską, Al. Solidarności do os. Polana Szaflarska na długości ok. 2.738 mb

Łączna długość ścieżek rowerowych zrealizowanych w ramach projektu na terenie Gminy Miasto Nowy Targ wynosi 12 596 mb.

2015_orientacyjny_przebieg_m.jpg [70.16 KB]Opracował: Katarzyna Adamska

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne