Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp21.jpg [10.86 KB]

Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na terenie Gminy Miasta Nowy Targ

w ramach realizacji projektu pn.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ

Wykonawca: Firma Wanicki sp. z o.o., Mogilany.

Wartość umowna dostawy samochodu: 909 951,79 zł

Zakup dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

Podpisanie umowy: 13.10.2021 r.

 

 

W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony samochód z hakowym systemem wyposażonym w żuraw HDS oraz skrzynię samowyładowczą 3W, przeznaczony do załadunku, transportu i wyładunku odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na terenie Gminy Miasto Nowy Trag.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne