RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69

Budowa ścieżek rowerowych (odcinek P1-P9)
Budowa szlaku rowerowego w Nowym Targu - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 3.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu
Zadanie 3. Budowa ścieżek rowerowych
Projekt: AXIS Polska, Biuro Projektowo-Inwestycyjne, Grzegorz Piecha, Kraków
Wykonawca:

Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi, Andrzej Kiernia , Ratułów (odcinek P6-P7, P8-P9)

Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi, Andrzej Kiernia , Ratułów (odcinek w ramach P1-P5)

Okres realizacji: 2012 r. (odcinek P6-P7, P8-P9) 2013 r. (odcinek w ramach P1-P5)

Charakterystyka projektu: Przedmiotowa inwestycja podzielona jest na 3 odcinki P1-P5, P6-P7, P8-P9, szczegółowy opis poniżej:

1. Budowa odcinka szlaku rowerowego w ramach odcinka P1-P5

Projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 mb na długości 278,01 mb, oraz szerokości 3,0 mb na długości 689,26 mb, przebiegającej wzdłuż Hali Lodowej aż do kładki na potoku Czarny Dunajec na długości 144,32 mb, następnie wzdłuż lewego brzegu potoku Czarny Dunajec na długości 822,95 mb do nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Kowaniec i Kokoszków.

Na objętym wnioskiem o dofinansowanie odcinku o długości 967,27 mb ścieżka zostanie wykonana według pięciu przekrojów typowych zależnie od istniejącej podbudowy.

Jeden z przekroi przewiduje nawierzchnię ścieżki – asfalt, grubości - 3 cm i 5 cm. Pierwsza podbudowa 15 cm grunt z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm. Kolejna podbudowa również z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm o grubości 20 cm. Ścieżka zabezpieczona obrzeżami betonowymi 8x30 cm na ławie betonowej B15.

Pozostałe przekroje typowe od 2 do 5, mają nawierzchnie z asfaltu o grubości 5 cm na istniejącej konstrukcji jezdni. Różnią się usytuowaniem lub brakiem obrzeży.

Projekt ścieżki rowerowej posiada tymczasową organizacje ruchu na czas prowadzenia robót a po ich zakończeniu zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu ze znakami poziomymi
i pionowymi, zatwierdzona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

W ramach zadania przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z jezdni ścieżki rowerowej przez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe.

2. Budowa odcinka szlaku rowerowego P6-P7

Projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3,0 mb na długości 530,17 mb biegnącej od ul. Waksmundzkiej, ulicą Studzienną wzdłuż obwałowań potoku Biały Dunajec, jego brzegiem lewym do mostu na potoku Biały Dunajec w ciągu Alei Tysiąclecia.

Odcinek ścieżki o długości 337,85 mb z nawierzchni z asfaltu o grubości 5 cm na istniejącej konstrukcji jezdni, bez obrzeży.

Odcinek ścieżki o długości 183,63 mb z nawierzchni z asfaltu o grubości 3 cm
z podbudową 15 cm z gruntu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm. Kolejna podbudowa również z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm
o grubości 20 cm.

Projekt ścieżki rowerowej posiada tymczasową organizacje ruchu na czas prowadzenia robót a po ich zakończeniu zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu ze znakami poziomymi i pionowymi, zatwierdzona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

W ramach zadania przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z jezdni ścieżki rowerowej przez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe do istniejącej kanalizacji deszczowej.

3. Budowa odcinka szlaku rowerowego P8-P9

Projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3,0 mb i długości 987,11 mb, biegnącej od mostu na potoku Biały Dunajec w ciągu Alei Tysiąclecia wzdłuż ul. Sikorskiego do ul. Podtatrzańskiej.

Na przedmiotowym odcinku ścieżka zostanie wykonana według dwóch przekrojów typowych Typ przekroju nr 1 przewiduje nawierzchnię z asfaltu o grubości 3 cm z podbudową 15 cm z gruntu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm. Kolejna podbudowa również z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm o grubości 20 cm.

Ścieżka zabezpieczona obrzeżami betonowymi 8x30 cm, obustronnie, na ławie betonowej B15.

Typ przekroju nr 2 przewiduje nawierzchnię z asfaltu o grubości 3 cm
z podbudową 15 cm z gruntu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm. Kolejna podbudowa również z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm o grubości 20 cm. Ścieżka zabezpieczona jest z jednej strony obrzeżem 8x30 cm a z drugiej strony, czyli od
ul. Sikorskiego, krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-20.

Projekt ścieżki rowerowej posiada tymczasową organizacje ruchu na czas prowadzenia robót a po ich zakończeniu zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu ze znakami poziomymi
i pionowymi, zatwierdzona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

W ramach zadania przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z jezdni ścieżki rowerowej przez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe.

Odcinek w ramach P1 P5

 

Stan przed:
     
W trakcie realizacji
Stan po zakończeniu

 

Odcinek w ramach P6 P9

 

W trakcie realizacji
 
Stan po zakończeniu

Aktualizacja: 04-02-2014r.
Oglądane: 6912 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:








Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE