Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Logotyp.png [68.06 KB]

Gmina Miasto Nowy Targ podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Mieszkańcy naszego miasta mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Czyste Powietrze - dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.

Czyste Powietrze - na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Czyste Powietrze - ile?

Dotacja może wynieść maksymalnie 136 200 zł.

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" jest czynny codziennie w godz. 7:00 – 15:00.  Więcej informacji można uzyskać pod dedykowanym numerem telefonu 18 26 11 291, lub osobiście (preferowany kontakt), w pok. 205, Urząd Miasta, ul. Krzywa 1. Osoba do kontaktu Pan Wojciech Lorek.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Ilość zrealizowanych dotacji w ramach Programu dane zaktualizowane na II kwartał 2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 753

Liczba zawartych umów o dofinansowanie w Mieście Nowy Targ -  600

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w ramach złożonych wniosków - 292

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji dla mieszkańców miasta Nowy Targ - 9 192 004,96 zł

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne