Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób w roku 2024.

- termin składania ofert: 18-12-2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG  z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w gabinecie zabiegowym lub u chorych w domu, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wypożyczenie sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego, wykonanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych rodzin w roku 2024.

- termin składania ofert: 18-12-2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie i zapewnienie 40 miejsc w placówce wsparcia dziennego w Nowym Targu w formie świetlicy opiekuńczej w roku 2024.

- termin składania ofert: 18-12-2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – aktywizacja seniorów poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach organizowanych dla osób w podeszłym wieku w roku 2024.

- termin składania ofert: 18-12-2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG  z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w 2024 roku.

- termin składania ofert: 18-12-2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2024.

- termin składania ofert: 18-12-2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG  z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w gabinecie zabiegowym lub u chorych w domu, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wypożyczenie sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego, wykonanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych rodzin w roku 2024.

- termin składania ofert: 24-01-2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.158.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2024.

- termin składania ofert: 19-01-2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.159.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2024.

- termin składania ofert: 19-01-2024 r.

Rozstrzygnięcia konkursów ofert:

Zarządzenie Nr 0050.32.2024 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy kultury fizycznej i sportu w roku 2024.

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2024 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy kultury turystyka i rekreacja w roku 2024.

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej zleconego do realizacji Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób w roku 2024.

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w gabinecie zabiegowym lub u chorych w domu, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wypożyczenie sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego, wykonanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych rodzin w roku 2024.

ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie i zapewnienie 40 miejsc w placówce wsparcia dziennego w Nowym Targu w formie świetlicy opiekuńczej w roku 2024.

ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - aktywizacja seniorów poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach organizowanych dla osób w podeszłym wieku w 2024.

ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2024.

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2024 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w gabinecie zabiegowym lub u chorych w domu, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wypożyczenie sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego, wykonanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych rodzin w roku 2024.

Zarządzenie Nr 0050.32.2024 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy kultury fizycznej i sportu w roku 2024.

 

Do pobrania:

Wzory dokumentów na realizacje zadań publicznych: kultura i sztuka, kultura fizyczna, przeciwdziałanie alkoholizmowi, edukacja, turystyka, pomoc społeczna

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne