Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

  1. Zgłoszenia dotyczące naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska w tym podejrzenia spalania odpadów w paleniskach domowych przyjmowane są całodobowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontrola_dym@um.nowytarg.pl oraz telefonu interwencyjnego wyposażonego w automatyczną sekretarkę 18 266 48 88. W godzinach pracy Urzędu zgłoszenia przyjmują pracownicy Referatu ds. Ochrony Środowiska.
  2. W celu zapewnienia możliwości zgłaszania przypadków spalania odpadów na terenie przedsiębiorstw Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie uruchomił telefon całodobowy 606 382 072, na który można zgłaszać interwencje w ww. zakresie.
  3. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu również mają możliwość dokonywania samodzielnych kontroli nieruchomości w zakresie spalania odpadów w kotłach, zgłoszenia należy zgłaszać pod numerem telefonu 18 26 10 401 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@nowy-targ.policja.gov.pl.
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne