RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 58
9.Ogólnopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej, Nowy Targ 2023

Serdecznie zapraszamy na już 9. Ogólnopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej, Nowy Targ 2023. Solistów ze szkół podstawowych i średnich zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w 3 kategoriach: klasy I-IV, klasy V-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia do 14.11.2022 r. na adres: konkurspatriotyczny1@gmail.com. Szczegóły i karta zgłoszenia poniżej.

 

Regulamin 9 Ogólnopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej Nowy Targ 2023

 

Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Targu

Cele Konkursu: popularyzacja  pieśni o tematyce patriotycznej; prezentacja umiejętności wokalnych uczniów; promocja młodych talentów

Uczestnicy: Kategoria klasy I-V; Kategoria klasy VI- VIII; Kategoria szkoły ponadpodstawowe

Do konkursu dopuszcza się udział: solistów ze szkół ogólnokształcących oraz domów kultury

Warunki uczestnictwa: Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia do 14.11.2023 r. na adres:       konkurspatriotyczny1@gmail.com

Konkurs odbędzie się 20 listopada 2023 r. w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 37.

Jury konkursowe oceniać będzie: poziom artystyczny utworów; walory głosowe; interpretację.

 

Postanowienia końcowe

  1. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie.

           Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia.

  1. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz ich pracy konkursowej w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja).
  3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Karta zgłoszenia

.....................................................................................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika

.....................................................................................................................................................

Klasa oraz nazwa szkoły

.....................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika

......................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy oraz e-mail osoby przygotowującej uczestnika

.....................................................................................................................................................

Autor i tytuł utworu

  1. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
  2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – organizator konkursu. Uczestnicy konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
  3. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.

...................................................................................................................................................

Data podpis opiekuna uczestnika konkursu

Print Informacja z dnia 06-11-2023, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 517 razy
Źródło: MCK więcej z tej kategorii (MCK)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE