RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62
Ulica Ludźmierska przejdzie pod torami?

To jedna z najbardziej obciążonych arterii w całej Małopolsce. Najnowszy pomysł na rozwiązanie tamtejszego węzła gordyjskiego zakłada zrobienie tunelu pod torami kolejowymi.

Ul. Ludźmierska to jedna z najbardziej obciążonych arterii w całej Małopolsce. Związanych z tym problemów komunikacyjnych bynajmniej nie zmniejszy planowane zwiększenie ilości połączeń kolejowych z Zakopanem. Skrzyżowanie tej drogi wojewódzkiej z torami to węzeł gordyjski, którego nie udało się rozwiązać przez kilka dekad.

– Zwłaszcza w minionych latach ruch bardzo się nasilił, dlatego miasto podejmowało różne działania, aby ten problem rozwiązać – przypomina Wojciech Watycha, naczelnik wydziału rozwoju i urbanistyki UM Nowego Targu. Od wielu lat w dokumentach planistycznych miasta była przewidziana budowa drogi – tzw. by-passa, w kierunku „zakopianki”, który miał przenieść na nią ruch tranzytowy z ul. Ludźmierskiej. Już w studium z 2010 roku była pokazana rezerwa terenów pod tę drogę. Jednak jej przebieg miał być wówczas nieco inny.

Planowany wtedy by-pass rozpoczynał się na skrzyżowaniu z ul. Składową, biegł w kierunku ul. Kasprowicza i na Ibisor, a stamtąd – wałem – w kierunku „zakopianki”.

Te plany zmieniły się po 2015 roku – wówczas burmistrz zdecydował o takiej zmianie przebiegu, by maksymalnie ograniczyć ewentualne wyburzenia – mówi naczelnik Watycha. – W 2017 roku powstała nowa koncepcja tej drogi i nowy przebieg znalazł już odzwierciedlenie w ustaleniach Studium z 2019 roku.

Istotne znaczenie miała zgoda właściciela terenu tzw. starej zajezdni, gdyż właśnie tam, w pobliżu osiedla Na Skarpie, ma się zaczynać by-pass dla tranzytu, przechodzący górą nad linią kolejową i – wałem – w kierunku Ibisoru, włączając się w „zakopiankę” w miejscu dzisiejszego jej skrzyżowania z ul. Bohaterów Tobruku.

Miasto mogło mieć w tej sprawie swoje pomysły i rolę inicjującą, ale decyzje zależały od dwóch konkretnych gestorów – Zarządu Dróg Wojewódzkich i kolei. Przed dwoma laty burmistrz Grzegorz Watycha wystąpił do zarządcy drogi, z prośbą o podjęcie rozmów z koleją i znalezienie bezkolizyjnego rozwiązania dla miejsca, gdzie droga krzyżuje się z torami. PKP jednak nie podjęły wtedy żadnych prac projektowych. Wobec tego Zarząd Województwa Małopolskiego przygotował wstępną propozycję partycypacji w szacowanych na pół miliona kosztach przygotowania projektu. Połowę kwoty miało wyasygnować województwo, a drugą połowę pokryłyby wspólnie powiat i miasto. Ponieważ powiat nie zaakceptował tego pomysłu, zastopowało to sprawę na rok.

– W zeszłym roku okazało się, że jest możliwość dofinansowania tych prac projektowych ze strony Unii Europejskiej – kontynuuje naczelnik. – Zadanie zostało dofinansowane, w związku z tym samorząd wojewódzki przygotował nowe porozumienie, zgodnie z którym większość kosztów jest pokrywana przez Unię Europejską,  a resztę, ponad 140 tys. zł, pokrywają po połowie województwo i miasto. W lutym Rada zaakceptowała uchwałą podpisanie przez burmistrza takiego porozumienia i 4. marca podpisał on umowę z marszałkiem województwa.

Do tej pory odbyło się już kilka spotkań on-line z projektantami, którzy teraz dostosowują wypracowane warianty do uwag zgłoszonych przez miasto i przez wojewódzkiego inwestora.

A dla rozwiązania komunikacyjnego problemu projektanci przedstawili trzy warianty. Jeden przewiduje przebieg ul. Ludźmierskiej pod torami, drugi – nad torami, a trzeci – budowę by-passa w kierunku Ibisoru, łączącego ul. Ludźmierską bezpośrednio z „zakopianką”.

W najbliższym czasie miasto prześle projektantom kolejne swoje uwagi do wariantów. Najlepszy z nich ma wybrać inwestor, oczywiście po przeprowadzeniu również konsultacji społecznych. Potem powstanie dokumentacja konieczna do uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. Cała procedura przygotowania i realizacji inwestycji może zająć kilka lat. Ale miasto już rezerwuje w planach miejscowych grunty pod by-pass przez Ibisor, licząc, że przy udziale środków zewnętrznych ta droga i tak kiedyś powstanie. Przede wszystkim jednak wskazuje najlepszy jego zdaniem wariant bezkolizyjnego skrzyżowania.

– Tylko i wyłącznie budowa ul. Ludźmierskiej pod torami jest sensownym rozwiązaniem – stwierdza szef wydziału rozwoju. – To spowoduje, że ruch tranzytowy na linii wschód-zachód będzie płynny i pozwoli w 100 procentach udrożnić tę arterię.

Za takim rozwiązaniem przemawia duża ilość skrzyżowań obsługujących handlowe, produkcyjne i usługowe tereny w tym rejonie. Zadanie projektantów to dobranie takich parametrów wpuszczonej pod ziemię drogi i zaplanowanie takich dowiązań do istniejących dróg, by zapewnić sprawną komunikację w całym tym niełatwym obszarze.  

(asz)

Print Informacja z dnia 23-08-2021, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 220 razy
Źródło: Reporter   więcej z tej kategorii (Reporter)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE