X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 198
Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”

Od 1 marca 2021 roku można złożyć wniosek o dofinansowanie przez internet w systemie obsługi wsparcia -SOW - zaoszczędzając czas, nie wychodząc z domu, bez kolejek.

 1. Moduły, obszary i zadania programu, które realizowane są w 2021 roku:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie nr 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie nr 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie nr 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • zadanie nr 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

 • zadanie nr 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Zadanie nr 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 1. Jaki jest tryb realizacji programu

Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące udzielenia dofinasowania z możliwością realizacji celów programu.

Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku Krakowa - realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym:

- w przypadku Modułu I i II - od 1 marca 2021 roku, elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia SOW

dwa terminy przyjmowania wniosków dla modułu II, pierwszy do 31 marca 2021 roku- dotyczy wniosków dla roku akademickiego 2019/2020 i drugi termin - do 10 października 2021 roku dla wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I przypada na 31 sierpnia 2021 roku

Ulotka informacyjna - program „Aktywny samorząd”

 • Adresaci programu, warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I i II
 1. Obszar A

Zadanie nr 1          - osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie

o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie nr 2- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie nr 3 - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie nr 4 - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu słuchu;

 1. Obszar B

Zadanie nr 1 - Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie nr 2 - pomoc udzielana w ramach Obszaru B,

Zadanie nr 3 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadnie nr 4 - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcja narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie nr 5 - pomoc udzielona w zadaniu 1, 3 lub 4, znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;

 1. Obszar C

Zadanie nr 1 - adresatami są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Zadanie nr 2- osoby posiadajcie znaczy stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie nr 3 i 4 - stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzona opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do procy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Zadanie nr 5 - znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

 1. Obszar D

- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 1. Moduł II

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnoprawności, nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Program i procedury realizacji programu są dostępne na stronie: www.pfron.org.pl

Print Informacja z dnia 24-02-2021, opublikowana przez: Józef Bryś była czytana 300 razy
Źródło: Reporter   więcej z tej kategorii (Reporter)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE