RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 184
Z Medalami Pamiątkowymi Podhala - pięć osób i dwa zespoły

Tradycją noworocznych spotkań starosty jest uroczyste wręczenie Medali Pamiątkowych Podhala. Medale to wyraz uznania dla tych, którzy są solą rozległej Nowotarszczyzny, pracują dla jej dobra, pomyślności i rozwoju w różnych sferach życia, kultury, sztuki i na społecznej niwie. U progu nowego roku zostało w ten sposób uhonorowanych pięć osób i dwa zespoły.

Spotkanie noworoczne – ze starościńskim podsumowaniem roku i obfitością życzeń – odbyło się, jak zwykle, w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Cały Zarząd Powiatu wraz z przewodniczącym Rady, Tadeuszem Rafaczem, brał udział we wręczaniu dorocznych odznaczeń: Katarzynie Ceklarz, Karolowi Markowi Zachwiei, Mateuszowi Kapołce, Zofii i Stanisławowi Matyjom oraz zespołom New Market Jazz Band i „Śwarni”.

Kolędowanie „Śwarnych” – z gwiazdą, turoniem i innymi rekwizytami – oraz koncert New Market Jazz Bandu stanowiły artystyczną oprawę noworocznego spotkania.

Katarzyna Ceklarz z Rabki-Zdroju – z tytułem doktora nauk humanistycznych w dziedzinie  etnologii i antropologii kulturowej – jest wykładowczynią w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej, na kierunku turystyka i rekreacja. W swojej działalności naukowej łączy etnografię i historię z regionalizmem, kulturą i tradycją Podtatrza, magią i przedchrześcijańskimi wierzeniami. Zajmuje się historią regionalnego muzealnictwa.

 Jest współzałożycielką i sekretarzem rabczańskiego Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec, skupiającego  przewodników górskich, osoby zainteresowane turystyką, a także ludzi z kręgów artystycznych i naukowych. Jej pasja to dokumentowanie kultury ludowej, historii ludzi i społeczności Podhala, także historii instytucji, stowarzyszeń i zabytków kultury materialnej. Bogactwo takich opracowań służy innym badaczom, ale też zespołom, stowarzyszeniom regionalnym i mieszkańcom zainteresowanym dziejami swojej małej ojczyzny. Jej książkowe publikacje to: monografia Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, podręcznik Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski; Czary Góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich (wspólnie z Urszulą Janicką-Krzywdą) oraz Sebastian Flizak. Ludoznnawca i etnograf na tle swojej epoki.

Karol Marek Zachwieja ze Szczawnicy jest działaczem społecznym, wielkim propagatorem agroturystyki i turystyki wiejskiej wśród rolników w powiecie nowotarskim i w Małopolsce. Od 1998 roku aktywnie działa w Zarządzie Stowarzyszenia Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich. W 2009 roku za działalność na rzecz turystki został odznaczony ministerialną „Honorową Odznaką za Zasługi dla Turystyki i Sportu” Od lat 90-tych jest członkiem szczawnickiego Oddziału Związku Podhalan. Jako członek szczawnickiej OSP, od 1987 roku dwukrotnie by wybierany na jej prezesa.

Ponad 20 lat działa w izbach rolniczych różnych szczebli, aż po wojewódzki. Przewodniczy Radzie Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Targu. Od 2007 roku zasiada w Zarządzie Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie, jest też członkiem Kapituły ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Za działalność na rzecz środowiska lokalnego został odznaczony w 2005 roku „Brązowym Krzyżem Zasługi”, a w 2010 roku „Srebrnym Krzyżem Zasługi” przez Prezydenta RP.

Mateusz Kapołka to społecznik nieoceniony dla akcji honorowego krwiodawstwa i działalności charytatywnej na Podhalu. w 2013 r.  założył w Nowym Targu klub Honorowych Dawców Krwi KROPLA Polskiego Czerwonego Krzyża – działający przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA Polska Region Nowy Targ. Potrafił zachęcić do współpracy dyrektorów i młodzież wszystkich szkół średnich w Nowym Targu, a także szkół średnich z Rabki i Jabłonki, aby pełnoletni uczniowie najstarszych klas, regularnie tzn. dwa razy w roku, oddawali krew. Każdorazowo w akcji bierze udział 70-80 uczniów, ostatecznie krew oddaje 30-40 osób. Do akcji włączył również młodzież studiującą w Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej. Przy współpracy z Urzędem Miasta Nowego Targu  zainicjował akcje poboru krwi podczas Jarmarku Podhalańskiego oraz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast razem z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Nowym Targu od kilku lat prowadzi zbiórki krwi podczas Pikniku Zdrowia.

Akcje honorowego krwiodawstwa wielokrotnie poprzedza prelekcją, zapraszając pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Nowego Targu i Krakowa, także zasłużonych krwiodawców. Współorganizuje też wykłady na temat „Transplantologia i przeszczepy komórek macierzystych”. Sam nadal jest aktywnym krwiodawcą – oddał ponad 35 litrów krwi. Zaprasza do współpracy firmy, dzięki czemu krwiodawcy zawsze mają zapewniony słodki poczęstunek i gadżety. Propagowaniu idei krwiodawstwa służy założona przez niego strona internetowa z informacjami dla krwiodawców, służy też współpraca z mediami. Organizuje również bezpłatne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Podopiecznym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  – kół z Nowego Targu, Rabki-Zdroju, Szczawnicy i Jabłonki, zapewnia rejsy gondolami po Jeziorze Czorsztyńskim i relaks w niedzickim parku rozrywki.

Państwo Zofia i Stanisław Matyjowie z Rabki-Zdroju od prawie 20 lat pełnią funkcję rodziny zastępczej, a od lipca 2006 roku mają status rodziny zawodowej. W tym czasie stworzyli ciepły, bezpieczny dom dla sześciorga dzieci. Każde z tych dzieci przyszło do nich ze swoimi trudnymi doświadczeniami, specyficznymi dysfunkcjami, a nawet z poważną niepełnosprawnością. Każde z nich znalazło tam swoje własne miejsce, poczuło się ważne, kochane, docenione i potrzebne.
Pod ich opieką przebywa aktualnie czworo dzieci – dwoje z nich osiągnęło już pełnoletniość, ale pozostają w rodzinie na czas dalszej edukacji. Dla każdego dziecka są troskliwymi opiekunami, dbającymi o wszechstronny jego rozwój. Tworzą dom z atmosferą dialogu, bycia razem, wspierania się w trudnych chwilach. Cenna jest ich postawa szacunku dla drugiego człowieka – tego słabego, nieporadnego i zagubionego, obejmująca też rodziców biologicznych – ludzi z trudną historią życia, którą niejednokrotnie trudno zaakceptować.

Wszyscy dorośli już wychowankowie Państwa Matyjów utrzymują z nimi serdeczny, bliski kontakt; nadal szukają u nich wsparcia i otuchy w sytuacjach dla siebie trudnych.

Ta wzorowa rodzina zastępcza chętnie dzieli się swoim wielkim doświadczeniem z młodszymi stażem rodzinami i wciąż jest otwarta na wiedzę pomocną w wychowywaniu.

Zespół regionalny Śwarni powstał w roku 1973, przy nowotarskim oddziale Związku Podhalan. Przez pewien czas był zespołem Związku Podhalan i Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. Od roku 2004 działa jako Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni”. Siedzibą zespołu jest MOK. Jego członkowie zespołu pochodzą z podhalańskich miejscowości, a nowotarżanie w składzie mają swe korzenie na Skalnym Podhalu. „Śwarni” działają nieprzerwanie od 47 lat. W tym czasie tańczyło i grało w nich około tysiąca młodych ludzi. Skład zmienia się prawie całkowicie średnio co 5 lat.

Sukcesy odniesione na międzynarodowych i krajowych festiwalach, przeglądach oraz konkursach folklorystycznych to m.in:
– trzy złote ciupagi zdobyte na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

– Złota Baszta dla Muzyki na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą

– I miejsce w konkursie O Pawie Pióro w Tarnowie
– Główna nagroda na festiwalach Euro-Folk w Jaśle i Sanoku

– 10 Złotych Serc Żywieckich na Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu
– 4 Ciupagi Zbójnickie (I-miejsce) zdobyte podczas Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej
– 2 I miejsca oraz Grand Prix kapeli na konkursach Muzyk Podhalańskich
– I miejsca na Ogólnopolskim Sejmiku Ludowych zespołów Teatralnych
– I miejsca na Sejmiku Ludowych Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej
– I miejsca w Przepatrzowinach Teatralnych w Czarnym Dunajcu
– Grand Prix podczas Orawskiech Spotkań Teatralnych w Jabłonce
I miejsce na Pogórzańskich Godach w Łużnej
– I miejsca muzyki, grup śpiewaczych i tancerzy na różnych konkursach i festiwalach Folklorystycznych.

„Śwarni” wojażowali po Austrii, Bułgarii, Czechach, Słowacji, Belgii, Holandii, Turcji, Włoszech, Węgrzech, Rosji, Ukrainie Szwecji, Norwegii. Występowali w filmach, audycjach radiowych i telewizyjnych. Nagrania i płyty z ich udziałem to:
Na hali, Kolędy góralskie, Z kolędą u Ojca Św., Osod – jesienny redyk, Grają i śpiewają Śwarni, Śwarni – Muzyka Spiska, Śwarni – Muzyka Góralska, Kolędy Śwarnych.

W repertuarze mają programy: Na polanie, Z muzyką góralską po dziedzinie, Posiady u stryka, Wesele góralskie, Różcka, Fakły, Po kośbie.

Zrealizowali 10 świetnych przedstawień teatralnych, osnutych na tekstach Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Józefa Kapeniaka, Andrzeja Skupnia – Florka, Kornela Makuszyńskiego, Anieli Gut-Stapińskiej, autorów podhalańskich gawęd i własnego pomysłu.  

Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni” jest organizatorem oraz współorganizatorem wielu imprez kulturalnych odbywających się w Nowym Targu. Od wielu lat współorganizuje Konkurs Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia oraz Rejonowe Eliminacje do Konkursu Gawędziarzy i Recytatorów im. Andrzeja Skupnia Florka. Jest inicjatorem i organizatorem promocji książek i tomów poezji m.in.: Romana Dziobonia, Wandy Szado-Kudasikowej, dr Anny Mlekodaj, Renaty Lipkowskiej, ks. prof. Józefa Tischnera. Było też inicjatorem i organizatorem historycznych wydarzeń, jak przedstawienie z okazji 670. rocznicy lokacji Nowego Targu czy 75. rocznicy Zagłady Żydowskich Mieszkańców Powiatu Nowotarskiego. W ubiegłym roku zespół „Śwarni” został uhonorowany Medalem za szczególne Zasługi dla Nowego Targu.

Zespół New Market Jazz Band w 1981 r. założyli Zdzisław „Toni” Macikowski, z zawodu neurolog oraz psycholog Jacek Świst, pasjonaci starego, dobrego jazzu. Zdzisław „Toni” Macikowski, żywczanin, w 1972 osiadł w Nowym Targu i od tej pory grywał z różnymi muzykami działającymi w mieście. W niedługim czasie utworzyli grupę dixielandową New Market Jazz Band. Wkrótce dołączyli do nich żywczanin Jerzy Kliś i krakowianin Jacek Dybek (znany pianista kompozytor m.in. przeboju „Konik na biegunach”). Muzycy pojechali do Paryża, aby zaprezentować również swingową odmianę jazzu.

W składzie, który się często zmieniał, grali m.in. Witek Śladowski – klarnet, Wiesiek Gąsior – puzon, Maciek Mensfeld – gitara oraz znany pianista z Krakowa Jacek Dybek, Sergiej Siniawin – perkusja, Krystyna Krasińska – vocal, Łukasz Świst – piano. Początkowo jazzmani występowali okazjonalnie na rozlicznych imprezach. Prezentowana przez nich muzyka, grana od serca, szybko zjednywała zespołowi licznych fanów.

Zespół New Market Jazz Band ma na swym koncie występy na wielu imprezach regionalnych i w słynnej Muzycznej Owczarni w Jaworkach. Na forum międzynarodowym zespół kilkakrotnie wystąpił podczas Kongresów Neurologicznych na Słowacji – w Branicach i w Lewoczy. Grupa występowała na festiwalach jazzowych, m.in. Zakopiańska Wiosna Jazzowa, BASZTA w Czchowie, czy festiwal w Tarnowie. Zespół trzykrotnie uczestniczył w Konkursie Złota Tarka w Iławie, a jego występ w roku 2014 zakończył się ogromnym sukcesem – zdobyciem Nagrody Głównej – jednogłośnie przyznanej ZŁOTEJ TARKI.

New Market Jazz Band jest honorowym ambasadorem Miasta Nowy Targ. Z wirtuozerią wykonuje jazz tradycyjny rodem z Nowego Orleanu. Charakterystyczny styl tej muzyki, zwanej potocznie dixielandową, w dużej mierze oparty jest na improwizacji. Jazz grany „od serca” jest natchnieniem i pasją zespołu. Dzięki temu każdy z występów staje się niezapomnianym widowiskiem. Od 14 lat New Market Jazz Band występuje w składzie: Zdzisław „Toni” Macikowski, Jan Bobak, Jacek Świst, Robert Oleksy, Jerzy Kliś, Wiesław Bieniasz, Mieczysław Świstoń i Andrzej Budz.

(asz)

Print Informacja z dnia 16-01-2020, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 2169 razy
Źródło: nowytarg24.tv więcej z tej kategorii (nowytarg24.tv)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE