RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Obwodnica Nowego Targu - o krok bliżej

Modernizacja infrastruktury transportowej i poprawa układu komunikacyjnego na Podtatrzu – to główne założenia podpisanego dziś listu intencyjnego. Swoje podpisy pod listem złożyli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, starosta tatrzański Piotr Bąk, starosta nowotarski Krzysztof Faber, burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha i burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. 

Program powstał po przeprowadzeniu analiz i badań, które potwierdziły, że Podtatrze musi zmodernizować sieć dróg, by właściwie obsłużyć ruch turystyczny. Takie programy mają już Bieszczady i Dolny Śląsk.

Oczekiwane i potrzebne odcinki dróg krajowych oraz przebudowy skrzyżowań, zwiększające bezpieczeństwo i płynność ruchu powstaną dzięki przyznanym Małopolsce 225 mln zł. Trzy programy inwestycyjne, dla budów zlokalizowanych w powiatach nowotarskim i tatrzańskim otrzymały finansowanie w momencie podpisania ich przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, czyli 10 października 2019 r. Są to:

– budowa obwodnicy Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49, etap I proces przygotowawczy

– budowa drogi krajowej nr 7 na odc. Rabka – Chyżne, na proces przygotowawczy

– rozbudowa dwóch skrzyżowań na DK47 z ul. Wojdyły i ul. Ustup na skrzyżowania typu rondo w Zakopanem

– Jesteśmy konsekwentni w działaniu. Przy wsparciu różnych instytucji Podtatrze powinno mieć swój program rozwoju turystycznego, podobnie jak mają go już Bieszczady, a wkrótce mieć będą Dolny Śląsk, Beskid Śląski czy Sądecczyzna. Chcemy, by w 2030 roku dostępność do polskich ośrodków górskich była taka sama jak w Alpach – zaznaczył minister Adamczyk.

-Inicjująca program konferencja zakopiańska odbyła się w maju, a już dziś podpisaliśmy list intencyjny. Nikogo nie muszę przekonywać, jak bardzo obciążony jest układ komunikacyjny prowadzący do stolicy polskich Tatr. Chcemy uczestniczyć w programie, którego formuła jest otwarta na konieczne uzupełnienia i rozszerzenia – przekonywał Witold Kozłowski, marszałek Małopolski.

Budowa obwodnicy Nowego Targu, w ciągu drogi krajowej nr 49, etap I proces przygotowawczy

Etap I obejmuje prace przygotowawcze czyli wykonanie dokumentacji technicznej, nabycie nieruchomości oraz badania archeologiczne dla inwestycji polegającej na połączeniu nowego przebiegu DK47 z DK49, w nowym korytarzu, o długości koło 5 km, który będzie obwodnicą Nowego Targu. 

W wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta. Nastąpi włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 49 (ul. Jana Pawła II) w pobliżu planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 969, realizowanego jako obwodnica miejscowości Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna.

W ramach inwestycji powstaną 4 obiekty inżynierskie: 1 most i 3 wiadukty, oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań i węzłów dwupoziomowych, na projektowanych wiaduktach i moście przez rzekę Biały Dunajec oraz urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przejścia dla małych zwierząt. Ponadto zrealizowana zostanie sieć infrastruktury technicznej: wodociągowa, techniczna, kanalizacyjna oraz elektrotechniczna.

Podpisanie umowy na dofinansowanie

Budowa drogi krajowej nr 7 na odc. Rabka – Chyżne, proces przygotowawczy

W ramach zadania do wykonania są: opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium korytarzowego z określeniem klasy technicznej planowanej drogi, zlecenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji środowiskowej. Zakłada się: budowę drogi klasy GP o długości ok. 35 km, budowę węzłów drogowych wraz z siecią dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony środowiska i systemu odwodnienia. Kwestia klasy i przekroju tej drogi wynikać będzie z przeprowadzonych analiz w ramach studium korytarzowego oraz prognozy ruchu. Droga będzie dostosowana do nośności nawierzchni wynoszącej 115 kN/oś.

Rozbudowa dwóch skrzyżowań na DK47 z ul. Wojdyły i ul. Ustup na skrzyżowania typu rondo w Zakopanem

Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 47 o długości 220 m (od km 36+890 do km  37+110). Powstaną dwa ronda trzywlotowe, w tym rondo turbinowe na skrzyżowaniu DK47 z ul. Wojdyły oraz ronda na skrzyżowaniu DK47 z ul. Ustup. Ponadto wykonane zostaną: wyposażenie odcinka jezdni pomiędzy rondami (około 100 m) w pas rozdziału, przebudowa dwóch zatok autobusowych, budowa chodników oraz wyposażenie w oświetlenie, odwodnienie i przebudowa infrastruktury technicznej. Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem. 

Okres realizacji robót budowlanych:  2020 – 2021.

Dziś podpisane zostały także inne programy inwestycyjne – dla Gorlic, Wadowic, czy Wieliczki.

źródło: mat. prasowy GDDKiA oraz UM WM

Print Informacja z dnia 11-10-2019, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 1386 razy
Źródło: nowytarg24.tv więcej z tej kategorii (nowytarg24.tv)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE