X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 208
Relacje polsko-słowackie i świętowanie odzyskania niepodległości - konferencje naukowe z udziałem kierownika muzeum

Aktywność pracowników Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu, podobanie jak w innych palcówkach tego typu, nie ogranicza się tylko do organizacji wystaw czasowych,  lekcji i warsztatów edukacyjnych czy też opracowywania i porządkowania zbiorów muzealnych czy archiwalnych, ale również  obejmuje działalność naukowo-badawczą.

Przejawem tej ostatniej jest m.in. publikacja tekstów naukowych i popularno-naukowych czy u też udział w konferencjach naukowych. W ostatnim czasie Robert Kowalski kierownik nowotarskiej placówki muzealnej, uczestniczył w dwóch niezwykle ważnych sesjach naukowych, jakie odbyły się w Krakowie.

W środę 16 maja 2018 r.  w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie miała miejsce  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków. Stosunki polsko-słowackie”. Celem konferencji była prezentacja relacji polsko-słowackich i słowacko-polskich w przeszłości i obecnie. Podstawę konferencji stanowiła wymiana myśli w ramach trzech bloków tematycznych, obejmujących politykę, kulturę i ekonomię. Pozwoliło to na szerokie spojrzenie na zagadnienie wzajemnych wpływów pomiędzy Polską a Słowacją. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, dlatego uczestniczyli w niej zarówno historycy, politolodzy, socjolodzy, prawnicy, kulturoznawcy i innych badacze podejmujący temat wzajemnych relacji Polski i Słowacji. Reprezentowali oni ośrodki naukowe z Czech, Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy.

 Jednym z prelegentów był Robert Kowalski Kierownik Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu od lat prowadzący badania relacji polsko-słowackich i polsko-czeskich, a także od czterech lat inicjator i organizator w Nowym Targu międzynarodowych spotkań badaczy dziejów państw Europy środkowo-wschodniej. Podasz sesji wygłosił referat zatytułowany „Geneza, organizacja oraz zakres planowanych prac polsko-słowackiej komisji delimitacyjnej wiosną i latem 1939 r.” Podstawą opracowania referatu były niepublikowane dotychczas dokumenty z zespołów: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sztabu Głównego Wojska Polskiego i Ministerstwa Spraw Wojskowych przechowywane w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz archiwalia z Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie.

Kilka dni później 21 i 22 maja 2018 r. na  Uniwersytecie Papieskim  Jana Pawła II w Krakowie odbywała się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Niepodległość. Idee-fakty-perspektywy". Podczas tej sesji Robert Kowalski  wygłosił wykład wprowadzający pt. „Obchody święta niepodległości na Podhalu, Spiszu i Orawie w świetle afiszy, druków ulotnych, fotografii oraz doniesień prasowych.”

Już na wstępnie swojego wystąpienia prelegent wspomniał, iż położenie Podhala oraz w szczególności  Spisza i Orawy w strefie przygranicznej z Czechosłowacją, nie pozostawało bez wpływu na sytuację polityczną i nastroje społeczne przez cały okres międzywojenny. Niezakończony spór o przynależność  tych obszarów do Polski, jaki miał miejsce w latach 1918-1924 oraz 1938-39 determinował zarówno władze lokalne jak również działaczy niepodległościowych do prowadzenia działań o charakterze propaństwowym. Jednym z przejawów takiej aktywności było organizowanie na tych obszarach bardzo uroczystych obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości i podkreślaniu nienaruszalności granic oraz gwarancji pozostania Spisza i Orawy  w granicach Rzeczypospolitej. Trwałym śladem tych wydarzeń obok tablic i pamiątkowych obelisków, są  afisze i druki ulotne jakie znajdują się w zasobie Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu.  Dokumenty te z uwagi na swój niezwykle krótki okres funkcjonowania w przestrzeni publicznej stanowią niezwykłą pamiątkę i są bezcennymi dokumentami epoki. Z drugiej strony stanowią niezwykle cenny materiał źródłowy, niezmiernie rzadko wykorzystywany przez badaczy. W kolekcji muzealnej znajdują się afisze, plakaty oraz zaproszenia na uroczystości zawierające nie tylko ich program ale również w wielu przypadkach teksty propagandowe. Informację zawarte na drukach w połączeniu z zachowanymi archiwalnymi fotografiami oraz artykułami publikowanymi na łamach „Gazety Podhalańskiej” i „Gazety Podhala”, pozwalają na rekonstrukcje przebiegu obchodów odzyskania niepodległości  na tych obszarach, ale także  zapoznać się nastrojami jakie towarzyszyły społeczeństwu, licznie biorącemu udział w tych wydarzeniach.

Zdjęcia archiwum Muzeum Podhalańskiego

Print Informacja z dnia 29-05-2018, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 1357 razy
Źródło: Nadesłane   więcej z tej kategorii (Nadesłane)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE